Rozhovor s európskou ambasádorkou pre kariéru Natáliou Gemzovou: „Chcem pomôcť študentom/študentkám naštartovať ich profesionálnu kariéru“

Otázka zamestnanosti či vhodnej stáže trápi mnohých mladých ľudí. Európska únia pritom ponúka celú škálu príležitostí, ako si naštartovať svoj profesionálny rast. Nielen o tejto problematike sme sa porozprávali s ambasádorkou pre kariéru v Európskej Únii Natáliou Gemzovou, ktorá je zároveň študentkou 3. ročníka bakalárskeho stupňa štúdia na Inštitúte psychológie FF PU v Prešove.

Na úvod sa mi núka taká prirodzená otázka, akým spôsobom sa študentka psychológie stane ambasádorkou pre kariéru v Európskej Únii?

Všetko to začalo mojim vnútorným presvedčením, že zapojením sa do mimoškolských aktivít pomôžem nielen sebe, ale aj ostatným ľuďom. Na pozíciu ambasádora sa môže dostať ktorýkoľvek vysokoškolský študent/študentka. Mne prišiel email od vyučujúcich, či by som sa nechcela zapojiť do takého programu. Po dvoch kolách prijímacieho konania ma teda vzali na túto pozíciu. Podstatné bolo to, či mám záujem pomôcť študentom/študentkám k nájdeniu si vhodného zamestnania, alebo stáže. EÚ v tomto naozaj ponúka rôzne možnosti, ako pomôcť mladým ľuďom v ich uplatnení sa na trhu práce, napríklad aj na pôde rôznych európskych inštitúcií v Štrasburgu, Luxemburgu, Bruseli či cez program ERASMUS+.

Aké konkrétne aktivity v súčasnosti vykonávaš ako ambasádorka? 

Momentálne mám na starosti sociálne siete pod názvom EU Careers UNIPO. Menovite pôsobím na Instagrame a Twitteri. Na týchto platformách sa snažím zdieľať rôzne zaujímavé príležitosti, ktoré európske inštitúcie ponúkajú. Okrem toho som nadviazala spoluprácu práve s Vami, s IC Europe Direct Prešov, kde si postupne plánujeme rôzne podujatia pre študentov/študentky i širokú verejnosť. Z mojej osobnej skúsenosti je šírenie osvety dôležité aj z toho dôvodu, že mnoho Slovákov/Sloveniek má skôr negatívny názor na EÚ a nepoznajú jej reálnu prácu. Vďaka internetovým platformám sa preto snažím nielen edukatívnou, ale aj pútavou, ba miestami až hravou formou sprostredkovať európske témy, ktoré možno na prvý pohľad pôsobia nudne a zložito. Európske inštitúcie totiž nie sú len o volení si poslancov, ale ponúkajú rôzne príležitosti v sektoroch, ako sú napr. financie, prekladateľstvo a pod. 

Aké sú tvoje skúsenosti s touto prácou? Je väčší záujem zo strany študentov, alebo je práca/stáž v európskych štruktúrach populárna aj u študentiek?

Momentálne som na začiatku svojej cesty ako ambasádorky, preto Vám priamo na túto otázku neviem odpovedať. Viem Vám však prisľúbiť, že budem prezentovať rôzne pracovné možnosti a stáže všetkým študentom/študentkám. Pre zaujímavosť, na samotnej konferencii v Bruseli som si všimla, že bol pomerne vyrovnaný počet ženských a mužských ambasádorov z rôznych kútov Európy. To ma len utvrdilo o tom, ako veľmi dôležité je pre európske inštitúcie zachovávať rovnocennosť v mnohých smeroch (okrem pohlavia aj v súvislosti so zastúpením členských štátov). Čo tým chcem ďalej naznačiť je taktiež to, že inštitúcie EÚ dbajú o to, aby bolo o zamestnancov a ich rodiny postarané.

Nedávno si zastupovala Prešovskú univerzitu v Bruseli. Aké máš zážitky z tejto udalosti?

Brusel sa mi veľmi páčil. Milujem tamojšiu architektúru a históriu. Bezpochyby šlo o nezabudnuteľnú skúsenosť, na ktorú budem veľmi rada spomínať. Aj to je vlastne jeden z dôvodov, prečo odporúčam stážovať/zamestnať sa v európskych inštitúciách. Spoznávanie nových ľudí, kultúr a miest je veľmi cenná skúsenosť. O to viac ma teší, že som v tak významnom európskom meste mohla zastupovať aj univerzitu, kde momentálne študujem.

Aké aktivity plánuješ v blízkej budúcnosti?

Aktuálne mám v pláne zorganizovať niekoľko podujatí, či spoluprác, ktoré sa budú zameriavať na možnosti kariéry v inštitúciách EÚ. Rada by som sa zúčastnila na rôznych kariérnych dňoch a podobných udalostiach, kde by som rada oslovila čo najviac študentov a študentiek. V decembri 2022 by som rada uskutočnila prednášku aj v prezenčnej, ba aj online forme o EU Careers, aby sa študenti/študentky dozvedeli, aké majú možnosti uplatnenia sa. Takisto v spolupráci s IC Europe Direct Prešov plánujeme navštíviť stredné školy, a v neposlednom rade v letnom semestri mám v pláne veľké podujatie zamerané na zvládanie stresu pri pracovných pohovoroch, učení a skúškach, ktoré študentom/študentkám predostrie psychologické triky, ako úspešne naštartovať svoj kariérny rast hneď na začiatku celého prijímacieho procesu. Budeme sa tešiť na Vašu účasť.

Viac:

EU Careers UNIPO (@eucareers_unipo) • Instagram photos and videos

EU careers UNIPO (@EUcareers_UNIPO) / Twitter

Čítať ďalej...

V rámci iniciatívy DiscoverEU sa na jeseň ponúka 35 000 vlakových cestovných poukazov pre mladých ľudí

Komisia zverejňuje jesennú výzvu v rámci iniciatívy DiscoverEU, vďaka ktorej získa 35,000 mladých ľudí vlakový cestový poukaz na objavovanie Európy a jej bohatej kultúry.

Výzva je otvorená pre uchádzačov z krajín zapojených do programu Erasmus+. Mladí ľudia, ktorí chcú získať cestovný poukaz, sa musia prihlásiť na Európsky portál pre mládež a odpovedať na päť kvízových otázok a doplňujúcu otázku. Uchádzači narodení medzi 1. januárom a 31. decembrom 2004, ktorí uspejú vo výberovom kvíze, budú môcť v čase od 1. marca 2023 do 29. februára 2024 cestovať až 30 dní po Európe.

Komisárka pre inováciu, výskum, kultúru, vzdelávanie a mládež Marija Gabrielová v tejto súvislosti uviedla: „Rok 2022 je Európskym rokom mládeže a predstavuje kľúčový moment v európskej histórii. Musíme sa zamerať na mladšie generácie a umožniť im rozširovať svoje obzory, aby mohli následne budovať prepojenejší a tolerantnejší svet. Práve o tom je iniciatíva DiscoverEU. Cestovanie umožňuje mladým ľuďom objavovať našu rozmanitosť, ale aj nachádzať mnoho podobností.“

Počas Európskeho roka mládeže 2022 sa zvýšil počet cestovných poukazov. V tomto roku je k dispozícii celkovo 70,000 cestovných poukazov. Iniciatíva DiscoverEU je teraz súčasťou programu Erasmus+, a žiadosť preto môžu podať aj účastníci z Islandu, Lichtenštajnska, zo Severného Macedónska, z Nórska, zo Srbska a z Turecka.  

Úspešní uchádzači budú môcť aj tentoraz využívať zľavovú kartu, vďaka ktorej majú prístup k viac ako 40 000 zľavám na verejnú dopravu, kultúrne podujatia, ubytovanie, stravovanie, športové aktivity a iné služby.

V rámci Európskeho roka mládeže Komisia spustila hlavnú iniciatívu „Mládež objavuje kultúru vďaka iniciatíve DiscoverEU v roku 2022“. V nadväznosti na to bola 25. mája 2022 zavedená Kultúrna cesta DiscoverEU, ktorá spája rôzne destinácie a kultúrne odbory vrátane architektúry, hudby, výtvarného umenia, divadla, módy, dizajnu atď. Cestovatelia v rámci iniciatívy DiscoverEU môžu navštíviť Európske hlavné mestá kultúry, destinácie zaradené do prestížneho zoznamu svetového dedičstva UNESCO alebo miesta, ktorým bola udelená značka „Európske dedičstvo“. Okrem toho sa môžu zastaviť v mestách, ktorým bola udelená cena za prístupnosť Access City Award. Ide o mestá, ktoré vynaložili veľké úsilie na to, aby sa stali prístupnejšími pre všetkých bez ohľadu na vek, mobilitu alebo schopnosti.

Národné agentúry programu Erasmus+ organizujú pre mladých ľudí pred odchodom informačné stretnutia s cieľom pripraviť ich na cestu. Takýmito stretnutiami sa iniciatíva DiscoverEU okrem iného snaží podporiť diskusie o udržateľnosti, kultúre a európskej identite. Agentúry okrem toho organizujú v rámci Európskeho roka mládeže iniciatívu Stretnutia DiscoverEU (DiscoverEU Meet-ups), ktorá bola spustená v lete 2022 a ponúka vzrušujúci kultúrny program v trvaní od jedného do troch dní vo všetkých krajinách programu Erasmus+. Doposiaľ sa uskutočnilo 49 takýchto stretnutí a v budúcich rokoch sa zorganizujú ďalšie.

Keďže sociálne začlenenie je najvyššou prioritou programu Erasmus+, účastníci so zdravotným postihnutím alebo zdravotnými problémami môžu byť na svojich cestách sprevádzaní. Okrem pokrytia cestovných nákladov sa poskytuje aj ďalšia individuálna pomoc. Tento rok národné agentúry programu Erasmus+ spúšťajú aj akciu DiscoverEU týkajúcu sa inklúzie, ktorá umožňuje organizáciám pracujúcim s mladými ľuďmi s nedostatkom príležitostí požiadať o grant.

Komisia podporuje udržateľnú formu cestovania železničnou dopravou. Na mladých ľudí z najvzdialenejších regiónov, zo zámorských krajín a území, vzdialených oblastí a ostrovov vzťahujú osobitné podmienky.

Súvislosti

Komisia odštartovala iniciatívu DiscoverEU v júni 2018 v nadväznosti na prípravnú akciu Európskeho parlamentu. Formálne bola začlenená do nového programu Erasmus+ na roky 2021 – 2027.

Od roku 2018 požiadalo takmer 754 000 uchádzačov o 165 000 dostupných cestovných poukazov. Podľa prieskumu po absolvovaní cesty 66 % z nich uviedlo, že prvýkrát cestovalo vlakom mimo svojej krajiny. Mnohí z nich zároveň po prvýkrát cestovali bez rodičov alebo sprievodu dospelých a väčšina uviedla, že sa vďaka tomu stali nezávislejšími.

Účasť na iniciatíve DiscoverEU im pomohla lepšie porozumieť iným kultúram a európskej histórií. Zlepšili si aj svoje jazykové schopnosti. Dve tretiny účastníkov uviedli, že bez iniciatívy DiscoverEU by si takéto cestovanie nemohli dovoliť. Vyzývame účastníkov, aby iniciatívu DiscoverEU podporili ako jej ambasádori. Odporúčame, aby sa cez oficiálnu online skupinu DiscoverEU skontaktovali s ostatnými cestovateľmi a podelili sa o svoje skúsenosti a tipy, najmä pokiaľ ide o kultúrne postrehy alebo digitálne a udržateľné cestovanie.

Na to, aby sa uchádzači mohli prihlásiť, musia absolvovať kvíz s viacerými možnosťami odpovedí na otázky o všeobecných vedomostiach o Európskej únii a ďalších iniciatívach EÚ zameraných na mladých ľudí. V doplňujúcej otázke majú odhadnúť, koľko ľudí narodených v utorok sa uchádza o lístky v tomto kole. Čím je odhad bližšie k správnej odpovedi, tým viac bodov uchádzač získa. To Komisii umožní vytvoriť poradie uchádzačov. Komisia pridelí uchádzačom cestovné poukazy podľa tohto poradia až do vyčerpania poukazov.

Ďalšie informácie

Iniciatíva „DiscoverEU“

Európsky portál pre mládež

Čítať ďalej...

Kultúra hýbe Európou: najväčší program mobility EÚ ponúka nové príležitosti umelcom a kultúrnym pracovníkom

Komisia na bruselskom stretnutí na vysokej úrovni spúšťa program Kultúra hýbe Európou ako svoju novú, stálu schému pre umelcov a kultúrnych pracovníkov a zároveň otvára prvú výzvu v oblasti mobility jednotlivcov. Kultúra hýbe Európou, s celkovým rozpočtom 21 miliónov eur z programu Kreatívna Európa na trojročné obdobie (2022 – 2025), sa tak stáva najväčšou európskou schémou mobility pre umelcov a profesionálov pôsobiacich v kultúre, ktorá je určená všetkým krajinám a sektorom zapojeným do sekcie programu Kreatívna Európa venovanej kultúre.

Účastníkmi budú zástupcovia inštitúcií EÚ, zainteresovaných strán a kultúrnych organizácií. Kultúra hýbe Európou rieši naliehavé potreby kultúrnych a kreatívnych sektorov, pokiaľ ide o možnosti využívania inkluzívnej a udržateľnej mobility, s osobitným dôrazom na začínajúcich umelcov.

Komisárka pre inováciu, výskum, kultúru, vzdelávanie a mládež Marija Gabrielová v tejto súvislosti uviedla: „Kultúra hýbe Európou je snahou Komisie o zabezpečenie budúcnosti kultúrnych a kreatívnych sektorov. Zároveň je to ponuka lepších príležitosti pre začínajúcich umelcov a kultúrnych pracovníkov prehĺbiť si svoje zručnosti a kontakty s európskymi partnermi. Je dôkazom toho, ako vedia výmenné pobyty formovať prítomnosť a ovplyvňovať budúcnosť našich vzájomne prepojených komunít. Ide o spojenie mobility s udržateľnosťou a inklúziou v duchu Európskej zelenej dohody.“

Program Kultúra hýbe Európou, ktorý pod hlavičkou Komisie realizuje Goetheho inštitút, pozostáva z dvoch akcií: individuálna mobilita a rezidenčné pobyty. Formou grantov na mobilitu ponúkne približne 7 000 umelcom a kultúrnym pracovníkom príležitosť vycestovať do zahraničia (v rámci EÚ i mimo nej) za vidinou profesionálneho rastu alebo medzinárodnej spolupráce, účasti na rezidenčných pobytoch alebo hosťovania umelcov a profesionálov pôsobiacich v kultúre. Akcia týkajúca sa rezidenčných pobytov sa má spustiť začiatkom roka 2023.

Prvá výzva v rámci individuálnej mobility je zameraná na umelcov a ľudí z oblasti kultúry, ktorí pracujú v týchto odvetviach: architektúra, kultúrne dedičstvo, dizajn, módny dizajn, literárny preklad, hudba, výtvarné umenie a divadelné umenie, pochádzajú z účastníckej krajiny programu Kreatívna Európa a cestujú do inej účastníckej krajiny na obdobie 7 až 60 dní v prípade individuálnych umelcov a 7 až 21 dní v prípade skupín (2 až 5 ľudí).

Súvislosti

Súčasná výzva je otvorená od 10. októbra 2022 do 31. mája 2023. Akcia týkajúca sa individuálnej mobility bude prebiehať vo forme priebežných výziev vyhlasovaných každoročne od jesene do jari s mesačnými hodnoteniami.

Grant na mobilitu v rámci programu Kultúra hýbe Európou zahŕňa: štandardné cestovné náklady (350 eur na spiatočnú cestu do 5 000 km a 700 eur na spiatočnú cestu pri vzdialenostiach nad 5,001 km) a 75 eur na stravu ubytovanie za deň.

Okrem toho sa v súlade s horizontálnymi prioritami programu, ako sú inklúzia a udržateľnosť, ráta aj s viacerými príplatkami:

 • Ekologický príplatok: plus 350 eur, ak sa umelci a kultúrni pracovníci rozhodnú necestovať letecky;
 • Podpora umelcov a kultúrnych subjektov s osobitnými potrebami súvisiacimi so zdravotným postihnutím;
 • Podpora pre žiadateľov prichádzajúcich z najodľahlejších krajín, území či regiónov alebo cestujúcich do týchto destinácií;
 • Rodinný príplatok pre umelcov, ktorí majú dieťa vo veku do 10 rokov;
 • Vízový príplatok na zakúpenie víz.

Ukrajinskí umelci, ktorým nemusí byť umožnené opustiť krajinu, by sa mohli výnimočne uchádzať priamo o virtuálnu mobilitu. V takom prípade by dostávali 35 eur denne.

Ďalšie informácie

Európska komisia: Kultúra hýbe Európou: mobilita umelcov a profesionálov

Goetheho inštitút: Kultúra hýbe Európou

FacebookCulture Moves EuropeCreative Europe

Twitter: Culture Moves EuropeCreative Europe

Instagram: Culture Moves EuropeCreative EU

Heštegy: #CreativeEurope #EuropeforCulture

Čítať ďalej...

EÚ spúšťa prvú kvantovú technológiu v šiestich lokalitách po Európe

Spoločný podnik pre európsku vysokovýkonnú výpočtovú techniku (EuroHPC) oznámil výber šiestich lokalít, v ktorých budú umiestnené prvé európske kvantové počítače: ide o Česko, Nemecko, Španielsko, Francúzsko, Taliansko a Poľsko. Tieto lokality sa stanú súčasťou existujúcich superpočítačov a vytvoria širokú sieť po celej Európe. Celkové plánované investície predstavujú viac ako 100 miliónov eur, z ktorých polovica pochádza z EÚ a druhá polovica zo 17 krajín zapojených do tohto spoločného podniku. Prístup k týmto šiestim kvantovým počítačom využívajúcim najmodernejšie európske technológie tak získajú akademickí výskumní pracovníci a zástupcovia priemyslu kdekoľvek v Európe.

Nové kvantové počítače sú zároveň odpoveďou na rastúci dopyt európskeho priemyslu a akademickej obce po kvantových výpočtových zariadeniach a perspektívnych nových službách. Zložité problémy v oblastiach, ako sú zdravie, zmena klímy, logistika či spotreba energie, ktorých riešenie zaberie dnešným systémom mesiace až roky, dokážu tieto počítače vyriešiť rádovo za niekoľko hodín a potrebujú na to neporovnateľne menej energie.

Výkonná podpredsedníčka pre Európu pripravenú na digitálny vek Margrethe Vestagerová v tejto súvislosti uviedla: „Ide o príklad európskeho projektu par excellence. Spojili sme naše zdroje a know-how, aby sme mohli prevziať vedúcu úlohu v oblasti, ktorá je pre budúcnosť našej digitálnej spoločnosti kľúčová. Takto chceme prispieť k nášmu boju proti zmene klímy. Napokon, je to aj ďalší významný krok v napĺňaní našej vízie, ktorou je zaviesť dostupnú superpočítačovú a kvantovú výpočtovú infraštruktúru svetovej úrovne po celej EÚ.“

Očakáva, že k spomínaným šiestim kvantovým počítačom pribudnú do druhej polovice roka 2023 ďalšie. Ich účelom je podporovať širokú škálu aplikácií s priemyselným, vedeckým a spoločenským významom pre Európu:

 • podstatne rýchlejší a efektívnejší vývoj nových liekov vytvorením „digitálneho dvojčaťa“ ľudského tela, na ktorom bude napríklad možné vykonávať virtuálne liekové skúšky;
 • riešenia zložitých logistických a plánovacích problémov, ktoré podnikom ušetria čas a pohonné hmoty;
 • vývoj a testovanie – vo virtuálnom prostredí – nových materiálov, ako sú polyméry pre lietadlá, katalyzátory pre automobily, solárne články alebo supravodiče pri izbovej teploty, ktoré by dokázali uskladňovať energiu nekonečne dlho.

Nové kvantové počítače sú ďalším krokom na podporu dosahovania našich cieľov digitálneho desaťročia, t. j. mať do roku 2025 prvý vlastný počítač s kvantovým zrýchlením a stať sa do roku 2030 špičkou vo využívaní kvantových možností.

Celá táto iniciatíva je čisto európska: počítače budú pozostávať výlučne z európskeho hardvéru a softvéru, ktoré sú výsledkom spojenia európskych technológií vyvinutých v rámci kvantových iniciatív financovaných z prostriedkov EÚ, vnútroštátnych výskumných programov a súkromných investícií.

Ďalšie kroky

Dané oznámenie je súčasťou širšieho úsilia EÚ integrovať do svojej superpočítačovej infraštruktúry európske kvantové počítače a simulátory ako akcelerátory. V budúcnosti sa ráta s obstaraním ďalších kvantových počítačov. V záujme ďalšieho rozvoja kvantovej výpočtovej techniky, presnejšie kvantového softvéru, plánuje Komisia zriadiť centrá excelentnosti pre vedu a priemysel zamerané na možnosti akademického a priemyselného využitia kvantových počítačov a simulátorov. Tieto centrá sú určené všetkým – od zástupcov priemyslu cez akademickú obec až po širšiu komunitu používateľov kvantových technológií. Budú slúžiť ako referenčný bod akademických a priemyselných kvantových aplikácií, ktorý má organizáciám v Európe poskytovať služby, podporu a archív podobne ako dnešné centrá excelentnosti v oblasti vysokovýkonnej výpočtovej techniky.

Súvislosti

Spoločný podnik pre európsku vysokovýkonnú výpočtovú techniku tvorí týchto 17 krajín: Belgicko, Česko, Dánsko, Nemecko, Írsko, Španielsko, Francúzsko, Taliansko, Lotyšsko, Holandsko, Poľsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovinsko, Fínsko, Švédsko a Nórsko.

Spoločný podnik pre európsku vysokovýkonnú výpočtovú techniku

Spoločný podnik pre európsku vysokovýkonnú výpočtovú techniku je právny a rozpočtový subjekt vytvorený v roku 2018 s cieľom umožniť EÚ a zapojeným krajinám koordinovať úsilie a spájať svoje zdroje v snahe dosiahnuť popredné postavenie Európy v oblasti superpočítačov vo svete. Rada prijala v júli 2021 nariadenie o spoločnom podniku pre európsku vysokovýkonnú výpočtovú techniku, ktoré prinieslo ďalšie investície vo výške 7 miliárd eur. 

Zo spoločného podniku už bol financovaný hybridný projekt vysokovýkonnej výpočtovej techniky a kvantového simulátora (HPCQS), ktorý bol spustený koncom roka 2021. Cieľom projektu je integrovať dva kvantové simulátory, z ktorých každý ovláda okolo 100+ kvantových bitov (qubitov), do dvoch už existujúcich superpočítačov:

Tento hybridný projekt sa tak stane inkubátorom kvantovej superpočítačovej hybridnej výpočtovej techniky, ktorá na svete nemá obdobu.

Hlavná iniciatíva v oblasti kvantových technológií

V roku 2016 uverejnili európske zainteresované strany kvantový manifest, ktorý v roku 2018 odštartoval 10-ročnú spoločnú iniciatívu v oblasti výskumu a inovácií financovanú z prostriedkov EÚ vo výške 1 miliardy eur nazvanú: hlavná iniciatíva v oblasti kvantových technológií.

Začína sa ďalšia fáza hlavnej kvantovej iniciatívy (financovanej z programu Horizont Európa). Dôjde v nej k upevneniu a ďalšiemu potvrdeniu prvenstva Európy v oblasti kvantových technológií a k priblíženiu výsledkov výskumu k ich priemyselnému využitiu. Projekty v rámci hlavnej kvantovej iniciatívy majú vyvíjať a prinášať technológie pre nadväzujúce činnosti, ako sú zavádzanie kvantových počítačov a simulátorov v spoločnom podniku pre európsku vysokovýkonnú výpočtovú techniku alebo zavedenie infraštruktúry na distribúciu kvantových kľúčov (QKD) v iniciatíve Európska kvantová komunikačná infraštruktúra (EuroQCI).

Ďalšie informácie

Tlačová správa spoločného podniku EuroHPC: Výber šiestich lokalít s prvými európskymi kvantovými počítačmi

Kvantové technológie

Hlavná iniciatíva v oblasti kvantových technológií

Iniciatíva EuroQCI

Čítať ďalej...

Ľudské práva: EÚ zvyšuje ochranu obhajcov ľudských práv na celom svete

Ľudské práva sú na celom svete čoraz viac ohrozené. V tomto celosvetovom kontexte komisárka Jutta Urpilainenová v prítomnosti organizácií občianskej spoločnosti a obhajcov ľudských práv podpísala na obdobie 2022 – 2027 podporu vo výške 30 miliónov eur, a tak opätovne potvrdila silný záväzok Európskej únie ku globálnej ochrane ľudských práv, základných slobôd a demokracie, ako aj ich obhajcov.

Jutta Urpilainenová, komisárka pre medzinárodné partnerstvá, k tomu povedala: „EÚ sa zasadzuje za ľudské práva, základné slobody a demokraciu na celom svete. Obhajcovia ľudských práv sú kľúčovými partnermi EÚ pri zavádzaní ľudských práv do praxe. Dnes ich životy čoraz viac ohrozujú zásahy proti základným právam a slobodám. Títo odvážni jednotlivci, ktorí obhajujú všeobecné práva v tých najnebezpečnejších a najťažších situáciách, sa môžu spoľahnúť na podporu Európskej únie. Mechanizmus EÚ pre obhajcov ľudských práv bude naďalej zachraňovať životy, chrániť obhajcov ľudských práv a podporovať ich prácu. Som hrdá na dnešný záväzok výrazne zvýšiť financovanie, ktoré za najbližších štyri a pol roka dosiahne 30 miliónov eur.“

Mechanizmus EÚ pre obhajcov ľudských práv

Mechanizmus EÚ pre obhajcov ľudských práv je zásadným programom EÚ na podporu obhajcov ľudských práv na celom svete. Táto podpora je kľúčovou prioritou programu Globálna Európa pre ľudské práva a demokraciu s rozpočtom 1,5 miliardy eur. Mechanizmus riadi konzorcium 12 mimovládnych organizácií pre ľudské práva ProtectDefenders.eu. Dodatočné finančné prostriedky umožnia konzorciu ProtectDefenders.eu poskytnúť ohrozeným obhajcom ľudských práv viac účinnej, strategickej a flexibilnej podpory, a to okamžite, ale aj v strednodobom a dlhodobom horizonte. Ide o tieto druhy podpory:

 • fyzická a digitálna ochrana, právna a lekárska podpora, súdne konania a monitorovanie väzníc;
 • rozvoj kapacít, obhajoba, osveta, odborná príprava v oblasti prevencie rizík a bezpečnosti, rozvoj stratégií (proti obmedzeniam, sankciám, ohováraniu alebo zákonom, ktorých cieľom je kriminalizovať ich prácu), monitorovanie situácie a včasné varovanie;
 • dočasné systémy premiestňovania na úrovni EÚ a na regionálnej alebo miestnej úrovni;
 • väčší dôraz na ženy, mladých ľudí, LGBTIQ osoby a obhajcov environmentálnych práv.

V roku 2021 došlo v rámci mechanizmu EÚ pre obhajcov ľudských práv k bezprecedentnému nárastu naliehavých žiadostí o ochranu jednotlivcov a organizácií, ktoré čelia bezpečnostným hrozbám. Organizácia ProtectDefenders.eu odpovedala poskytnutím podpory na záchranu životov a mnohostrannej pomoci takmer 8 700 najohrozenejším obhajcom ľudských práv a miestnym organizáciám pre ľudské práva – čo je o 23 % viac ako v roku 2020 – v 103 krajinách vrátane Bieloruska, Mjanmarska a Afganistanu.

Vďaka financovaniu vo výške 35 miliónov eur v prvých dvoch fázach pomohol mechanizmus EÚ pre obhajcov ľudských práv od roku 2015 viac ako 55 000 obhajcom ľudských práv a ich rodinným príslušníkom vystaveným riziku vo vyše 120 krajinách. Zatiaľ čo viac ako polovicu príjemcov predstavujú obhajcovia ľudských práv žien a LGBTIQ osôb, podporu dostáva aj čoraz väčší počet obhajcov práv, ktoré sa týkajú životného prostredia, pôdy a domorodého obyvateľstva.

V novej fáze bude mechanizmus EÚ pre obhajcov ľudských práv zahŕňať pohotovostný fond pre obhajcov ľudských práv v ohrození.  Tento pohotovostný fond EÚ spravuje Komisia v úzkej spolupráci s Európskou službou pre vonkajšiu činnosť a poskytuje z neho obhajcom ľudských práv a ich rodinám núdzové granty až do výšky 10 000 eur. Od roku 2014 sa z pohotovostného fondu podporilo približne 1 600 obhajcov ľudských práv a ich rodinných príslušníkov z približne 100 krajín.

Ďalšie informácie

ProtectDefenders.eu – Mechanizmus EÚ pre obhajcov ľudských práv

Výročná správa organizácie ProtectDefenders.eu za rok 2021

Posilňovanie ľudských práv a demokracie vo svete: EÚ má plán na podporu univerzálnych hodnôt s rozpočtom 1,5 miliardy eur

Akčný plán pre ľudské práva a demokraciu

Európska komisia a demokracia

Európska komisia a ľudské práva

Možnosti financovania| Medzinárodné partnerstvá

Európska služba pre vonkajšiu činnosť – Ľudské práva a demokracia

Čítať ďalej...
Prihláste sa k odberu tohto RSS kanála

EURACTIV.SK

Kanál noviniek nebol nájdený.
Login