Opätovné využívanie vody: Komisia víta predbežnú dohodu o minimálnych požiadavkách na opätovné využívanie vody v poľnohospodárstve

V nových pravidlách, ktoré Komisia navrhla ešte v máji 2018, sa stanovujú harmonizované minimálne požiadavky na kvalitu vody v záujme bezpečného opätovného využívania čistených komunálnych odpadových vôd na zavlažovanie v poľnohospodárstve.

Komisár pre životné prostredie, oceány a rybárstvo Virginijus Sinkevičius v tejto súvislosti vyhlásil: „Táto predbežná dohoda predstavuje pre EÚ účinný nástroj na riešenie niektorých problémov, ktoré spôsobuje zmena klímy. Spolu s opatreniami na úsporu vody a opatreniami zameranými na zvýšenie efektívnosti môže používanie recyklovanej vody v poľnohospodárstve zohrať významnú úlohu pri riešení nedostatku vody a sucha a zároveň zaručiť bezpečnosť našich občanov.“

V súčasnosti prax opätovného využívania vody existuje len v niekoľkých členských štátoch. Jej potenciál sa však realizuje len vo veľmi obmedzenej miere. Nové dohodnuté pravidlá uľahčia jej zavádzanie a budú ho stimulovať. Vďaka tomu bude možné zabezpečiť spoľahlivejšie dodávky čistej vody pre poľnohospodárov EÚ a pomôže sa im prispôsobiť sa zmene klímy a zmierniť jej vplyvy. Minimálne požiadavky obsiahnuté v nových pravidlách zaručia bezpečnosť tejto praxe. Pre občanov budú dôvodom mať dôveru v kvalitu poľnohospodárskych výrobkov na vnútornom trhu EÚ. Okrem toho táto harmonizovaná koncepcia uľahčí aj bezproblémové fungovanie vnútorného trhu s poľnohospodárskymi výrobkami a vytvorí nové obchodné príležitosti pre prevádzkovateľov a poskytovateľov technológií.

Podľa nových právnych predpisov sa vyčistená komunálna odpadová voda, ktorá už prešla určitými procesmi podľa pravidiel smernice o čistení komunálnych odpadových vôd, má ďalej čistiť tak, aby potom spĺňala nové minimálne parametre kvality, a teda bola vhodná na použitie v poľnohospodárstve.

Okrem harmonizovaných minimálnych požiadaviek sa v nových právnych predpisoch stanovujú aj: harmonizované minimálne požiadavky na monitorovanie, ustanovenia o manažérstve rizika zamerané na posudzovanie a riešenie možných dodatočných rizík pre zdravie a životné prostredie, postup povoľovania a ustanovenia o transparentnosti, na základe ktorých by sa mali zverejňovať kľúčové informácie o všetkých projektoch opätovného využívania vody.

Ďalšie kroky

Predbežnú dohodu musia teraz oficiálne schváliť Európsky parlament a Rada EÚ.

Nariadenie sa po schválení uverejní v Úradnom vestníku EÚ a nadobudne účinnosť 20 dní neskôr.

Súvislosti

Komisia predložila návrh nariadenia, v ktorom vytýčila cieľ zmierniť nedostatok vody v celej EÚ v súvislosti s prispôsobením sa na zmenu klímy. Zaistí bezpečnosť čistenej odpadovej vody určenej na zavlažovanie pôdy, a teda aj ochranu občanov a životného prostredia.

Návrh predstavuje splnenie jedného zo záväzkov akčného plánu pre obehové hospodárstvo a dopĺňa existujúci právny rámec EÚ v oblasti vody a potravín. Rovnako prispieva k dosahovaniu cieľov OSN v oblasti udržateľného rozvoja v EÚ (predovšetkým cieľu 6 týkajúceho sa vody a sanitácie), ako aj k zmierňovaniu zmeny klímy a prispôsobeniu sa na ňu.

 

Čítať ďalej...

Ďalšie aktuality

Aktuality

Opätovné využívanie vody: Komisia víta predbežnú dohodu o minimálnych požiadavkách na opätovné využívanie vody v poľnohospodárstve

Opätovné využívanie vody: Komi…

08 december, 2019

V nových pravidlách, ktoré Komisia navrhla ešte v máji 2018, sa stanovujú harmonizované mi...

Aktuality

Viac než polovica spotrebiteľov v EÚ zohľadňuje podľa nového prieskumu pri nakupovaní environmentálny vplyv

Viac než polovica spotrebiteľo…

06 december, 2019

Európska komisia vydala najnovšie vydanie hodnotiacej tabuľky spotrebiteľských podmienok z...

Aktuality

Systém EÚ pre DPH bude lepšie vybavený na boj proti podvodom v elektronickom obchode a pomôže malým podnikom rásť

Systém EÚ pre DPH bude lepšie …

30 november, 2019

Únijný systém DPH bude lepšie pripravený na boj proti podvodom v elektronickom obchode po ...

Aktuality

Komisia a OECD predkladajú odporúčania s cieľom pomôcť krajinám a regiónom EÚ pri dosahovaní priemyselnej transformácie

Komisia a OECD predkladajú odp…

25 november, 2019

Komisia a Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) predložili správu o inici...

Podujatia

Podujatia

Pozvánka na regionálne kolo celoslovenskej vedomostnej súťaže Mladý Európan + výsledky

Pozvánka na regionálne kolo ce…

19 apríl, 2018

Pozvánka na regionálne kolo vedomostnej súťaže o EÚ pre  stredné školy z okresov Prešov, B...

EURÓPSKA KOMISIA

Kanál noviniek nebol nájdený.