Komisia je pripravená naďalej podporovať agropotravinársky sektor EÚ

Aj po prepuknutí koronavírusu dokazuje agropotravinársky sektor Európskej únie svoju odolnosť a naďalej poskytuje Európanom kvalitné a bezpečné potraviny. Poľnohospodári a výrobcovia však čelia ťažkostiam a rastúcemu tlaku. Zaistenie potravinovej bezpečnosti a účinného potravinového dodávateľského reťazca na celom kontinente zostáva jednou z priorít Komisie.

Komisia pozorne monitoruje všetky poľnohospodárske trhy a obchod s potravinárskymi výrobkami a európske strediská pre monitorovanie trhu pravidelne dostávajú tie najaktuálnejšie informácie. Komisár pre poľnohospodárstvo Janusz Wojciechowski dnes na videokonferencii informoval o situácii ministrov poľnohospodárstva EÚ.

Komisár Wojciechowski uviedol: „Čelíme bezprecedentnej kríze a ja som nesmierne vďačný našim poľnohospodárom a výrobcom za ich neúnavné úsilie, a to aj napriek čoraz väčším ťažkostiam a tlaku. Tieto náročné časy ukázali, aký odolný je náš potravinový reťazec. Dnešné stretnutie nám umožnilo získať prehľad o tejto rýchlo sa meniacej situácii. Pozorne som počúval všetky návrhy a požiadavky. Komisia ich teraz bude analyzovať a odpovie na ne. Situáciu budem v úzkom kontakte s členskými štátmi naďalej sledovať. V prípade potreby sme pripravení prijať ďalšie opatrenia.“

Od začiatku krízy prijala Komisia na podporu agropotravinárskeho sektora tieto opatrenia:

  • Predĺženie lehoty na predkladanie žiadostí o platby v rámci SPP: Nový termín podávania prihlášok bude 15. jún 2020, a nie 15. máj, čím sa poľnohospodárom v týchto ťažkých a bezprecedentných časoch poskytne väčšia flexibilita pri vypĺňaní žiadostí. Predĺženie už bolo oznámené v prípade Talianska a Komisia pracuje na právnych krokoch, aby ho mohla uplatniť na všetky členské štáty.
  • Zvýšenie objemu štátnej pomoci: Ako súčasť nedávno prijatého dočasného rámca pre štátnu pomoc môžu poľnohospodári získať podporu až do výšky 100 000 eur na každú farmu. Podnikom na spracovanie potravín a obchodným spoločnostiam môže byť pridelených až 800 000 eur. Túto sumu možno zvýšiť o pomoc de minimis, čo je druh vnútroštátnej podpory špecifickej pre odvetvie poľnohospodárstva, ktorú možno poskytnúť bez predchádzajúceho súhlasu Komisie. Nedávno bol strop tejto pomoci zvýšený na 20 000 eur (a v osobitných prípadoch až na 25 000 eur). Celková vnútroštátna podpora, ktorú možno poskytnúť na poľnohospodársky podnik, teda podľa dočasného rámca predstavuje 120 000 eur (alebo 125 000 eur).
  • Neustály pohyb potravinárskych výrobkov v celej EÚ: Komisia úzko spolupracuje s členskými štátmi s cieľom zabezpečiť fungujúci jednotný trh s tovarom vytvorením prioritných koridorov – tzv. zelených jazdných pruhov. Ide o trasy idúce cez určené kľúčové hraničné priechody, na ktorých kontroly nepresiahnu 15 minút. Priechod sa teraz povoľuje na všetok tovar vrátane agropotravinových výrobkov.
Čítať ďalej...

Ďalšie aktuality

Aktuality

Komisia je pripravená naďalej podporovať agropotravinársky sektor EÚ

Komisia je pripravená naďalej …

30 marec, 2020

Aj po prepuknutí koronavírusu dokazuje agropotravinársky sektor Európskej únie svoju odoln...

Aktuality

Opatrenia v reakcii na koronavírus

Opatrenia v reakcii na koronav…

14 marec, 2020

Európsky tím zodpovedný za boj proti koronavírusu Európska komisia pracuje na všetkých fr...

Aktuality

Komisia vydáva usmernenia o ochrane kritických európskych aktív a technológií v súčasnej kríze

Komisia vydáva usmernenia o oc…

26 marec, 2020

Európska komisia vydala usmernenia, ktorých cieľom je zabezpečiť dôsledný celoeurópsky prí...

Aktuality

COVID-19: Komisia zriaďuje európsky tím vedcov na posilnenie koordinácie a zdravotných protiopatrení v EÚ

COVID-19: Komisia zriaďuje eur…

23 marec, 2020

Európska komisia zriadila poradný výbor pre pandémiu COVID-19 zložený z epidemiológov a vi...

Podujatia

Podujatia

Pozvánka na regionálne kolo celoslovenskej vedomostnej súťaže Mladý Európan + výsledky

Pozvánka na regionálne kolo ce…

19 apríl, 2018

Pozvánka na regionálne kolo vedomostnej súťaže o EÚ pre  stredné školy z okresov Prešov, B...

EURÓPSKA KOMISIA

Kanál noviniek nebol nájdený.