Prieskum Eurobarometra: Budúcnosť EÚ vnímame najoptimistickejšie od roku 2009

V júni a júli zotrvali naše postoje k EÚ na celkovo stabilných a pozitívnych úrovniach.

Na budúcnosť EÚ nazeráme najoptimistickejšie od roku 2009 a dôvera v EÚ zostáva na najvyššej úrovni od roku 2008. Podpora eura sa ustálila na najvyššej úrovni od roku 2004. Z prieskumu takisto vyplýva, že vo výrazne lepšom svetle vidíme aj stav národných hospodárstiev.

Európski občania sa na úrovni EÚ najviac obávajú o hospodársku situáciu, po nej nasleduje životné prostredie, zmena klímy a prisťahovalectvo. Na vnútroštátnej úrovni je stále hlavnou témou zdravie v miernom predstihu pred hospodárskou situáciou krajiny.

Väčšina Európanov je spokojná s opatreniami, ktoré EÚ a národné vlády prijali proti pandémii koronavírusu, a domnieva sa, že s plánom obnovy „NextGenerationEU“ bude naša odozva na hospodárske účinky pandémie účinná. Takmer dve tretiny občanov dôverujú EÚ, že bude do budúcna reagovať na pandémiu správnymi rozhodnutiami.

  1. Na budúcnosť EÚ hľadíme optimistickejšie

Od leta 2020 sa medzi ľuďmi prudko zvýšil optimizmus ohľadne budúcnosti EÚ. Pozitívny názor na ňu dnes majú dve tretiny respondentov (66 %, + 6 percentuálnych bodov). Ide o najvyššiu úroveň od roku 2009. Len o niečo viac ako traja z desiatich respondentov vidia budúcnosť EÚ pesimisticky (31 %, - 7), tu ide o najnižšiu úroveň od roku 2009.

V 26 členských štátoch je jasná väčšina vo vzťahu k budúcnosti EÚ optimistická, no verejná mienka v Grécku zostáva rozdelená. Optimizmus od leta 2020 narástol v 22 krajinách, najmä na Malte (75 %, + 25), v Taliansku (67 %, + 18) a Portugalsku (76 %, + 15). Tieto zmeny umožnili optimistom získať prevahu v Taliansku (67 %) a vo Francúzsku (53 %).

  1. Aký má EÚ imidž a nakoľko jej dôverujeme

Imidž EÚ sa medzi letom 2020 a zimou 2020 – 2021 veľmi zlepšil a zostáva na pomerne vysokej úrovni (45 %). Takýto názor zastáva väčšina respondentov v 20 členských štátoch EÚ (neutrálny imidž 38 %, negatívny imidž 16 %). Najvyššie výsledky zaznamenali v Írsku (70 %) a Portugalsku (62 %).

Európskej únii dôveruje takmer polovica Európanov (49 %). Ide aj naďalej o najvyššiu zaznamenanú úroveň od jari 2008. O trochu viac dôverujeme národným vládam (37 %), zatiaľ čo naša dôvera v národné parlamenty zostala na rovnakej úrovni 35 %.

  1. Najčastejšie obavy na úrovni celej EÚ a jednotlivých štátov

Za najdôležitejšiu otázku, ktorú musí EÚ riešiť, považujeme opäť hospodársku situáciu – uviedlo ju 27 % respondentov (o 8 percentuálnych bodov menej ako v zime 2020 – 2021). Životné prostredie a zmena klímy postúpili s rovnakým podielom zo štvrtého na druhé miesto (25 %, + 5), o ktoré sa delia s prisťahovalectvom (25 %, + 7), po ňom sme ako najdôležitejšie témy uviedli stav verejných financií členských štátov a zdravie (obe 22 %). Zmienok o zdraví od zimy 2020 – 2021, keď skončili na prvom mieste, bolo oveľa menej (22 %, - 16).

Na vnútroštátnej úrovni je zdravie najdôležitejším problémom aj naďalej, hoci v porovnaní so zimou 2020 – 2021 sme sa o ňom zmieňovali výrazne zriedkavejšie (28 %, - 16). Na druhom mieste je hospodárska situácia, ktorú spomenula o niečo viac ako štvrtina respondentov (26 %, - 7).

  1. Súčasná hospodárska situácia a euro

Od zimy 2020 – 2021 sa výrazne znížil podiel respondentov, ktorí situáciu svojho národného hospodárstva vnímajú ako „zlú“, (- 11), no tento názor je aj naďalej väčšinový (58 %).

40 % občanov EÚ dnes zastáva názor, že ich vnútroštátna hospodárska situácia je „dobrá“. Po tom, čo tri po sebe nasledujúce prieskumy ukázali pokles, ide o výrazný nárast (+ 11). Táto úroveň pozitívneho hodnotenia je však stále nižšia, ako bola nameraná v období od jari 2017 do jesene 2019.

Vnímanie súčasnej situácie národného hospodárstva sa v jednotlivých členských štátoch značne líši – kým v Luxembursku ju považuje za dobrú 89 % respondentov, v Grécku si to myslí len 9 %.

Euro sa od zimy 2020 – 2021 teší v eurozóne stabilnej podpore, ktorá je so 79 % najvyššia od roku 2004. S týmto názorom súhlasí historicky najvyšší podiel respondentov z celej EÚ (70 %).

  1. Pandémia koronavírusu a verejná mienka v EÚ

Opatrenia, ktoré Európska únia prijala v boji proti pandémii koronavírusu, vyvolali v porovnaní so zimou 2020 – 2021 výrazne väčšiu spokojnosť. Vyjadruje ju dnes viac ako polovica občanov EÚ (51 %, + 8). Ľudia sú zároveň menej nespokojní (41 %, - 8), zatiaľ čo (stabilných) 8 % občanov uviedlo, že sa nevedia vyjadriť.

Spokojnosť občanov sa výrazne sa zvýšila aj vo vzťahu k opatreniam, ktoré prijala v boji proti pandémii koronavírusu ich národná vláda. Stala sa tak väčšinovým názorom (53 %, + 10 od zimy 2020 – 2021). 46 % je nespokojných (- 10), zatiaľ čo (stabilné) 1 % sa k tomu nevie vyjadriť.

Takmer dve tretiny Európanov dôverujú EÚ, že do budúcna bude na pandémiu reagovať správnymi rozhodnutiami (65 %, + 6 od zimy 2020 – 2021). To si myslí väčšina ľudí v každom členskom štáte EÚ.

Väčšina Európanov vidí v pláne obnovy EÚ „NextGenerationEU“ účinnú odozvu na hospodárske dôsledky pandémie koronavírusu (57 %, + 2 od zimy 2020 – 2021).

Takmer sedem z desiatich Európanov uviedlo, že boli proti ochoreniu COVID-19 zaočkovaní už v pilotnej fáze v júni a júli alebo že by sa chceli dať zaočkovať čo najskôr (69 %), a 9 % uviedlo, že by tak chceli urobiť niekedy v roku 2021.

Súvislosti

„Štandardný Eurobarometer – jar 2021“ (EB 95) prebiehal v podobe osobných a online rozhovorov od 14. júna do 12. júla 2021 vo všetkých 27 členských štátoch EÚ. Niektoré z jeho otázok boli položené aj v ďalších dvanástich krajinách alebo územiach[1]. V 27 členských štátoch sa uskutočnilo 26 544 rozhovorov.

Ďalšie informácie

Štandardný prieskum Eurobarometra 95

https://europa.eu/eurobarometer/surveys/detail/2532

https://europa.eu/!377XHK

 

Čítať ďalej...

Ďalšie aktuality

Aktuality

Prieskum Eurobarometra: Budúcnosť EÚ vnímame najoptimistickejšie od roku 2009

Prieskum Eurobarometra: Budúcn…

21 september, 2021

V júni a júli zotrvali naše postoje k EÚ na celkovo stabilných a pozitívnych úrovniach. ...

Aktuality

Európska iniciatíva občanov: Komisia rozhodla o zaregistrovaní novej iniciatívy občanov

Európska iniciatíva občanov: K…

19 september, 2021

Európska komisia rozhodla o zaregistrovaní európskej iniciatívy občanov s názvom „Zabezpeč...

Aktuality

EÚ si posilňuje vedúce postavenie v globálnom agropotravinárskom obchode

EÚ si posilňuje vedúce postave…

16 september, 2021

V roku 2020 si EÚ opäť zlepšila vedúce postavenie medzi najväčšími svetovými vývozcami...

Aktuality

NextGenerationEU: Európska komisia sa pripravuje na emisiu 250 mld. eur zelených dlhopisov NextGenerationEU

NextGenerationEU: Európska kom…

14 september, 2021

Európska komisia schválila nezávisle hodnotený rámec pre zelené dlhopisy a urobila tak ďal...

Podujatia

Podujatia

Zapoj sa do FOTOSÚŤAŽE a vyhraj skvelé ceny!!!

Zapoj sa do FOTOSÚŤAŽE a vyhra…

11 február, 2021

Pošli nám foto na tému „Moja Európa“ a hraj o ceny ako bluetooth reproduktor, bezdrôtové s...

Podujatia

Pozvánka na 15. ročník regionálneho kola celoslovenskej súťaže "Mladý Európan"

Pozvánka na 15. ročník regioná…

07 september, 2020

Vážení zástupcovia stredných škôl,dovoľte nám, aby sme Vás v mene Informačného centra Euro...

Podujatia

Pozvánka na regionálne kolo celoslovenskej vedomostnej súťaže Mladý Európan + výsledky

Pozvánka na regionálne kolo ce…

19 apríl, 2018

Pozvánka na regionálne kolo vedomostnej súťaže o EÚ pre  stredné školy z okresov Prešov, B...

Login