Aukcia Európskej vodíkovej banky zabezpečila 720 miliónov eur na výrobu obnoviteľného vodíka v Európe

Komisia prideľuje takmer 720 miliónov eur siedmim projektom zameraným na obnoviteľný vodík v Európe. Ide o víťazov prvého súťažného ponukového konania Európskej vodíkovej banky. Finančné prostriedky, ktoré boli predmetom aukcie, pochádzajú z príjmov systému EÚ na obchodovanie s emisiami. Úspešní uchádzači budú vyrábať obnoviteľný vodík v Európe a budú dostávať dotáciu na vyrovnanie cenového rozdielu medzi svojimi výrobnými nákladmi a trhovou cenou vodíka, ktorú aktuálne určujú výrobcovia z neobnoviteľných zdrojov. Európska vodíková banka teda prispieva k širšiemu zavádzaniu čistejších palív, ktoré zohrajú úlohu pri dekarbonizácii európskeho priemyslu. Obnoviteľný vodík, ktorý víťazné projekty budú vyrábať, sa bude využívať v sektoroch ako oceliarsky a chemický priemysel, námorná doprava a výroba hnojív.

O aukciu bol mimoriadne veľký záujem – prilákala spolu 132 ponúk. Ako víťazi z toho kola vyšlo sedem projektov. Víťazní uchádzači plánujú v priebehu 10 rokov vyrobiť celkom 1,58 miliónov ton obnoviteľného vodíka, a predísť tak emisiám vyše 10 miliónov ton CO 2 . Vybrané projekty sa nachádzajú v štyroch európskych krajinách. Predložili ponuky s hodnotou 0,37 až 0,48 EUR na kilogram vyrobeného obnoviteľného vodíka a splnili aj ostatné podmienky. Dotácie, ktoré týchto sedem projektov dostane, sa pohybujú na úrovni od ôsmich miliónov eur po 245 miliónov eur.

Ide o tieto projekty:

Tabuľka

Navyše Nemecko prostredníctvom mechanizmu „aukcie-ako-služba“ sprístupnilo 350 miliónov eur v podobe financovania z vnútroštátnych zdrojov pre najvyššie umiestnené projekty v Nemecku, ktoré neuspeli pri žiadosti o podporu zo zdrojov EÚ, ale ktoré splnili všetky kritériá oprávnenosti. Nemecké orgány vyberú a vyhlásia svoje víťazné projekty. Mechanizmus „aukcie-ako-služba“ je k dispozícii všetkým členským štátom. Umožňuje využívať únijnú aukčnú platformu a udeľovať vnútroštátne financovanie ďalším projektom. Komisia vyzýva ostatné členské štáty, aby pri budúcich aukciách túto službu takisto využili.

Ďalšie kroky

Sedem víťazných projektov teraz začne zostavovať svoju vlastnú dohodu o grante s Európskou výkonnou agentúrou pre klímu, infraštruktúru a životné prostredie (CINEA). Podpísanie dohôd sa očakáva najneskôr v novembri 2024.

Vybrané projekty musia začať vyrábať obnoviteľný vodík do maximálne piatich rokov od podpísania dohody o grante. Pridelenú pevnú dotáciu budú dostávať počas maximálne 10 rokov na certifikovanú a overenú výrobu obnoviteľného vodíka.

Komisia plánuje odštartovať druhú aukciu Európskej vodíkovej banky koncom tohto roka. Bude vychádzať z poznatkov získaných pri pilotnej aukcii a pred štartom nasledujúcej aukcie bude takisto viesť ďalšie konzultácie so zainteresovanými stranami.

Súvislosti

Inovačný fond je najrozsiahlejším únijným programom financovania. Prostriedky z neho sú určené na zavádzanie inovačných emisne neutrálnych technológií. Jeho rozpočet sa odhaduje na 40 miliárd EUR pochádzajúcich z príjmov z aukcií emisných kvót v rámci systému EÚ na obchodovanie s emisiami v období 2020 a 2030.

Vytvorenie Európskej vodíkovej banky oznámila predsedníčka Komisie von der Leyenová v roku 2022 vo svojej správe o stave Únie. Ide o iniciatívu na uľahčenie výroby obnoviteľného vodíka na území EÚ a jeho dovoz do nej. Jej účelom je riešiť problémy pri investovaní, preklenúť likvidnú medzeru a prepojiť budúce dodávky obnoviteľného vodíka so spotrebiteľmi, všetko v snahe zmobilizovať súkromné investície v EÚ i tretích krajinách.

Prvá aukcia Európskej vodíkovej banky prilákala 132 ponúk zo 17 európskych krajín a celková žiadaná suma presiahla 15-násobok dostupného rozpočtu vo výške 800 miliónov eur. Podmienky splnilo a ako prípustných sa kvalifikovalo 119 ponúk. Z nich sa zostavil rebríček podľa ceny ponuky a posúdila ich Európska výkonná agentúra pre klímu, infraštruktúru a životné prostredie (CINEA). Predložené ponuky sa pohybovali na úrovni 0,37 až 4,5 EUR na kilogram vyrobeného obnoviteľného vodíka.

Ďalšie informácie

Výsledky pilotnej aukcie Vodíkovej banky a často kladené otázky

Tlačová správa: Komisia vyhlasuje prvú aukciu Európskej vodíkovej banky s dotáciami vo výške 800 miliónov EUR na výrobu vodíka z obnoviteľných zdrojov

Spoločné vyhlásenie EÚ – Nemecko: Účasť Nemecka na mechanizme Európskej vodíkovej banky „aukcie ako služba“

Tlačová správa: Schválenie štátnej pomoci v podobe príspevku Nemecka k mechanizmu „aukcie ako služba“

Aktualita: Pilotná aukcia Európskej vodíkovej banky – doručených 132 ponúk zo 17 európskych krajín

Prehľad Inovačného fondu

Projekty Inovačného fondu

Inovačný fond 

Čítať ďalej...

Deň Európy 2024: Európske inštitúcie v celej Európe vítajú občanov na podujatiach organizovaných v rámci dňa otvorených dverí

Pri príležitosti Dňa Európy, 9. mája, oslavuje EÚ dosiahnutie jednoty a dlhodobého mieru a pripomína si podpísanie Schumanovej deklarácie v roku 1950. Mesiac pred voľbami do Európskeho parlamentu (6. až 9. júna) budú môcť občania navštíviť inštitúcie EÚ v Bruseli i v ďalších mestách a dozvedieť sa viac o tom, čo Európa robí pre nich a spolu s nimi. Budú sa môcť zapojiť do diskusií, živých vystúpení, hier a iných aktivít.

Európsky parlament

V Európskom parlamente začne podujatie pri príležitosti Dňa Európy 4. mája. Slávnostne ho otvorí podpredseda Európskeho parlamentu Marc Angel (S&D, LU). Program bude pokračovať aktivitami zameranými na všetky vekové skupiny, informačnými stánkami a krátkymi workshopmi na témy boj proti dezinformáciám, ženy v politike a predvolebná kampaň. Občania budú mať možnosť dozvedieť sa, ako voliť vo voľbách do Európskeho parlamentu, prečo je účasť vo voľbách dôležitá a ako možno prispieť k ochrane demokracie. V Bruselskom Parlamentáriu si budú môcť so sprievodcom prehliadnuť výstavu VOTE. Celý program možno nájsť tu a zoznam všetkých podujatí organizovaných v 27 krajinách EÚ je k dispozícii tu.

Rada Európskej únie

Počas zasadnutia Rady v Bruseli sa návštevníci 4. mája budú môcť vybrať po stopách lídrov EÚ. Celý deň sa budú organizovať prehliadky so sprievodcom. Občania môžu prísť bez toho, aby sa vopred zaregistrovali, a prehliadnuť si aj architektúru budov Rady. Pre mladších návštevníkov sú pripravené animácie vrátane hľadania pokladov. Každý z 27 členských štátov bude mať stánok, v ktorom predstaví svoje národné tradície, kulinárske špeciality a turistické atrakcie. Návštevníci ich budú môcť objavovať interaktívne a zúčastniť sa na živých vystúpeniach. Výstava bude venovaná 20. výročiu rozšírenia EÚ v roku 2004. Viac informácií možno nájsť tu.

Európska komisia

4. mája bude pre občanov otvorená budova Berlaymont. Budú mať príležitosť dozvedieť sa o jej úlohe, prehliadnuť si tematické dediny, ktoré boli vytvorené pre túto príležitosť, a objavovať históriu EÚ a naše hodnoty. Návštevníci sa dozvedia, čo robí Komisia na obranu našej demokracie a rozmanitosti a ako budujeme digitálnejšiu a zelenšiu budúcnosť. Súčasťou prehliadky je aj samostatná sekcia venovaná našej podpore Ukrajine. Na programe sú aj osobitné aktivity, ktoré pripomenú 20. výročie rozšírenia EÚ, 25 rokov od vzniku eura a 30 rokov jednotného trhu. Celý program možno nájsť tu. Rôzne podujatia budú organizovať aj zastúpenia jednotlivých členských štátov.

Európska centrálna banka

Občania budú mať možnosť dozvedieť sa o eure, spoločnej mene 20 krajín EÚ, o projekte digitálneho eura, ako aj o tom, čo ECB robí na udržanie stability cien a bezpečnosti a spoľahlivosti bánk. Odborníci z ECB ponúkajú 4. mája stretnutia v Európskej komisii v Bruseli (viac informácií možno nájsť tu). V ten večer otvorí ECB svoje brány v rámci podujatia Noc múzeí vopred zaregistrovaným návštevníkom vo Frankfurte a 9. mája sa zúčastní na frankfurtskom európskom festivale.

Európsky dvor audítorov

Audítori EÚ v Luxemburgu ponúknu 9. mája pútavé interaktívne hry a možnosť otestovať svoje audítorské zručnosti. Rodiny a záujemcovia všetkých vekových kategórií sa budú môcť dozvedieť, ako Dvor audítorov pomáha chrániť peniaze občanov EÚ. Podrobný program možno nájsť tu.

Európska služba pre vonkajšiu činnosť

Európska služba pre vonkajšiu činnosť pozýva občanov, aby 4. mája prišli spoznávať dynamickú prácu diplomatickej služby EÚ v Bruseli a na celom svete. Môžu sa zapojiť do rozhovorov so stálymi predstaviteľmi pri EÚ a získať informácie o úlohe EÚ pri podpore mieru, ľudských práv a udržateľného rozvoja vo svete. Podujatie bude sprevádzať živá hudba, tanečné predstavenia, a workshopy. Pripravené sú aj kulinárske pochúťky z rôznych miest sveta. Obohatením tohto zážitku bude premietanie rôznych filmov v kinosále. Pre deti sú pripravené mnohé zábavné aktivity a bábkové predstavenie. Podrobný program možno nájsť tu.

Európsky hospodársky a sociálny výbor

Európsky hospodársky a sociálny výbor, ktorý predstavuje organizovanú občiansku spoločnosť EÚ, otvorí svoje brány 4. mája v Bruseli. Jeho členovia budú aktívne diskutovať s ľuďmi. V týchto diskusiách bude priestor aj na otázky, ktoré ľudí znepokojujú a trápia. Na programe sú aj interaktívne hry, kvíz o EÚ, živá hudba a rôzne aktivity pre deti. Pri návšteve budovy EHSV sa návštevníci budú môcť stretnúť aj s členmi a zamestnancami EHSV vo finiši cyklistických pretekov na zvýšenie informovanosti o európskych voľbách. Celý program si možno pozrieť tu.

Európsky výbor regiónov

Zastupiteľstvo regiónov a miest EÚ otvorí 4. mája svoje priestory v Bruseli, kde budú mať občania možnosť stretnúť sa s politikmi zvolenými na úrovni regiónov a orgánov samospráv obcí. Interaktívne stánky a aktivity ponúknu príležitosť dozvedieť sa viac o úlohe Výboru regiónov jeho a odhodlaní približovať EÚ jej miestnym komunitám. Pri príležitosti tohto dňa a zároveň 30. výročia vzniku výboru sa uskutoční festival regiónov a miest s ochutnávkami, kvízmi a digitálnym predstavením, ktorý bude oslavou rozmanitosti našich území. Viac informácií možno nájsť tu.

Európska investičná banka

Pri stánku Európskej investičnej banky pri príležitosti Dňa Európy 4. mája v Bruseli a 9. mája v Luxemburgu (podrobnosti možno nájsť tu) si návštevníci môžu prehliadnuť ikonické projekty, ktoré financuje EIB v ich krajine. Takisto sa môžu oboznámiť s iniciatívami financovanými zo zdrojov EIB, ako sú miestne nemocnice, dopravná infraštruktúra (vlaky alebo metro), či protipovodňové zábrany, ktoré chránia ich mestá. Získajú informácie o EÚ, ktoré budú môcť využiť v kvíze a vyhrať zaujímavú cenu.

Súvislosti

Európa si 9. mája pripomína zakladajúci dokument EÚ – Schumanovu deklaráciu. Toto vyhlásenie, ktoré bolo podpísané 9. mája 1950, predstavuje odrazový mostík pre spoluprácu v Európe a mier na našom kontinente. Deň Európy je symbolom otvorenosti, transparentnosti, demokracie a jednoty EÚ.

Tohtoročný Deň Európy sa koná 45 rokov po prvých európskych voľbách v roku 1979 a krátko pred voľbami, ktoré prebehnú 6. až 9. júna 2024 vo všetkých krajinách EÚ.

DODATOČNÉ INFORMÁCIE

Deň Európy 2024 – webová stránka EP

https://www.europarl.europa.eu/europe-day/sk/

Deň Európy 2024 – medziinštitucionálna webová stránka

https://europeday.europa.eu/index_sk 

Webová stránka venovaná voľbám do Európskeho parlamentu

https://elections.europa.eu/sk/

Tlačové materiály o voľbách do Európskeho parlamentu

https://www.europarl.europa.eu/news/sk/press-room/press-tool-kit

Súvisiace témy

Čítať ďalej...

Komisia mobilizuje financovanie výskumu a inovácií v záujme zelenej a digitálnej transformácie

Komisia prijala zmenu pracovného programu Horizont Európa, programu EÚ pre výskum a inováciu na roky 2023 – 2024. Touto zmenou sa mobilizujú predtým nepridelené finančné prostriedky z programu Horizont Európa s cieľom zvýšiť rozpočet na rok 2024 takmer o 1,4 miliardy EUR na celkovú sumu 7,3 miliardy EUR. Tento pozmeňujúci návrh zahŕňa investíciu vo výške takmer 650 miliónov EUR do misií EÚ s cieľom prispieť k riešeniu niektorých výziev, ktorým Európa čelí, napríklad dosiahnuť klimatickú neutralitu viac ako 100 miest, nástroj Nového európskeho Bauhausu, ako aj experimentálne akcie, ktorými sa okrem iného otvárajú výskumné a inovačné príležitosti EÚ väčšiemu počtu nových účastníkov.

Medzi hlavné prvky tejto aktualizácie pracovného programu Horizont Európa patria:

Misie EÚ

EÚ v roku 2024 investuje 648 miliónov EUR do výskumných a inovačných činností podporujúcich misie EÚ. Misie EÚ sa týkajú piatich oblastí a sú novinkou, ktorú program Horizont Európa prináša s cieľom priniesť konkrétne riešenia niektorých z našich najväčších výziev. Majú ambiciózne ciele a do roku 2030 prinesú konkrétne výsledky. Výsledkom nových opatrení na rok 2024 by mala byť obnova aspoň 25 000 km voľne tečúcich riek, zmlúv o klíme v mestách s viac ako 100 mestami, 100 živých laboratórií a majákov, čo povedie k prechodu na zdravú pôdu, miestnym a regionálnym samosprávam lepšie pripraveným čeliť rizikám súvisiacim s klímou, lepšej diagnostike rakoviny a podpore mladých ľudí trpiacich rakovinou.

Nový európsky Bauhaus

Cieľom Nového európskeho Bauhausu (NEB) je priniesť výhody Európskej zelenej dohody do každodenného života a životných priestorov ľudí. Počas troch rokov od svojho spustenia Nový európsky Bauhaus poskytol riešenia konkrétnych problémov. Medzi príklady patrí projekt tova zo Španielska, v rámci ktorého sa vyvinula technika 3D tlače so zemou s cieľom poskytnúť architektonické riešenia pre udržateľné, cenovo dostupné komunitné bývanie. Ďalším príkladom je projekt WATSUPS z Belgicka, ktorý vytvára nový verejný priestor popri rieke Dyle s cieľom zmierniť riziko džentrifikácie. Tieto riešenia vychádzajú z výskumu a inovácií, ktoré stavajú Európanov do centra zelenej transformácie.

Nový nástroj NEB zabezpečí, aby Európa tento potenciál naďalej čo najviac využívala. Prináša viacročnú rozpočtovú podporu na roky 2025 – 2027 prostredníctvom dvoch pilierov, časti týkajúcej sa výskumu a inovácií s cieľom rozvíjať nové nápady a zaviesť časť na rozšírenie takýchto riešení. V zmenenom pracovnom programe Horizont Európa na roky 2023 – 2024 sa vyčleňuje 20 miliónov EUR na prípravu podmienok pre vykonávanie nástroja Nového európskeho Bauhausu.

Experimentálne činnosti na prilákanie nových účastníkov

Tento pozmeňujúci návrh zahŕňa balík nových experimentálnych akcií na posilnenie otvorenosti programu, podporu cieľov misií EÚ a podporu kariéry mladých výskumných pracovníkov. Otestujú nové prístupy so zreteľom na prípravy na posledné tri roky programu Horizont Európa, ako aj na jeho budúci nástupnícky program.

Akcie zahŕňajú štyri otvorené témy, ktoré výskumným pracovníkom poskytujú väčšiu slobodu zamerať svoju prácu na tému, ktorú si vyberú, s celkovým rozpočtom 76 miliónov EUR v rámci klastrov programu Horizont Európa zameraných na „Zdravie“, „Klíma, energetika a mobilita“ a „Potraviny, biohospodárstvo, prírodné zdroje, poľnohospodárstvo a životné prostredie“. Experimentálna akcia vo výške 15 miliónov EUR pre misie EÚ vytvorí znalostné inštitúcie, ako sú univerzity alebo výskumné organizácie, kontaktné miesta miestnych transdisciplinárnych výskumných a inovačných činností s európskym dosahom. Okrem toho je cieľom výzvy Nového európskeho Bauhausu „Transformovať štvrte, aby boli krásne, udržateľné a inkluzívne“, takisto prilákať nových účastníkov do programu, aby sa maximalizoval vplyv. A napokon, 20 miliónov EUR sa použije na podporu talentovaných ekosystémov pre atraktívne kariéry v ranom veku vo výskume.

Kultúrneho dedičstva

V pozmeňujúcom návrhu sa 48 miliónov EUR vyčlenilo aj na európsky cloud pre spoluprácu v oblasti kultúrneho dedičstva. Tento nový digitálny priestor spolupráce podporí inštitúcie správy kultúrneho dedičstva a výskumníkov, ako aj kultúrny a kreatívny priemysel, aby mohli využívať výhody digitálnej transformácie. Bude dopĺňať spoločný európsky dátový priestor pre kultúrne dedičstvo (ďalej len „dátový priestor“) financovaný v rámci programu Digitálna Európa.

Pripravenosť na pandémie

Pandémia COVID-19 poukázala na výzvy, ktorým čelia európske systémy zdravotnej starostlivosti pri odhaľovaní, prevencii, boji proti ohnisku infekčných chorôb a pri ich zvládaní. S cieľom pomôcť Európe pripraviť sa na potenciálne budúce pandémie zahŕňa zmenený pracovný program investície vo výške 50 miliónov EUR na európske partnerstvo pre pripravenosť na pandémie.

Príprava podmienok na rok 2025

Výzvy na rok 2025 sú zahrnuté aj do pozmeňujúceho návrhu s cieľom zabezpečiť kontinuitu určitých opakujúcich sa opatrení, ako sú akcie Marie Curie-Skłodowskej (MSCA) a „Teaming for Excellence“ a „štipendiá EVP (Európsky výskumný priestor)“ v časti Rozširovanie účasti a šírenie excelentnosti a „Reforma a posilnenie európskeho systému výskumu a inovácií“. Komisia plánuje zaviesť celú škálu opatrení na rok 2025 v osobitnom pracovnom programe v roku 2025.

Súvislosti

Horizont Európa je program EÚ pre výskum a inováciu na roky 2021 – 2027. Európska rada, ktorá pôvodne pracovala na 95,5 milióna EUR počas siedmich rokov, rozhodla o znížení svojho rozpočtu o 2,1 miliardy EUR v rámci revízie dlhodobého rozpočtu EÚ v polovici trvania, aby Únia mohla financovať ďalšie naliehavé priority, ako je pomoc Ukrajine. Zníženie sa znížilo o 100 miliónov EUR v dôsledku opätovného použitia zrušených záväzkov, a preto zníženie v rokoch 2025 – 2027 dosiahne 2 miliardy EUR.

Pracovný program Horizont Európa na roky 2023 – 2024 bol prijatý 6. decembra 2022 a prvýkrát zmenený 31. marca 2023. Vychádza zo strategického plánu programu Horizont Európa na roky 2021 – 2024 prijatého v marci 2021, ktorý bol navrhnutý spoločne so zainteresovanými stranami, Európskym parlamentom a členskými štátmi.

Aktuálnym pozmeňujúcim návrhom sa zavádzajú investície do misií EÚ, ktoré boli odložené z pôvodného pracovného programu na roky 2023 – 2024 s cieľom umožniť vykonávanie oznámenia „Misie EÚ po dvoch rokoch od: posúdenie pokroku a ďalší postup“, prijaté 19. júla 2023.

Viac informácií

Referenčné dokumenty | portál financovania a ponúk EÚ

Horizont Európa

Strategický plán programu Horizont Európa

Portál financovania a ponúk

Misie EÚ v rámci programu Horizont Európa – Európska komisia

Čítať ďalej...

Komisia ponúka mladým ľuďom 35,500 bezplatných cestovných poukazov DiscoverEU

Od tohto leta budú tisíce mladých ľudí opäť cestovať po Európe vlakom zadarmo vďaka najnovšej výzve programu DiscoverEU. Komisia počas Európskeho týždňa mládeže s aktivitami spustila posledné kolo podávania prihlášok v rámci iniciatívy DiscoverEU. Skončí sa v utorok 30. apríla o 12.00 hod. SEČ.

Celkovo je k dispozícii 35,500 cestovných poukazov. Mladí ľudia, ktorí sa narodili v období od 1. júla 2005 do 30. júna 2006, môžu urobiť kvíz s piatimi otázkami o EÚ a jednou ďalšou otázkou na Európskom portáli pre mládež. Úspešní uchádzači dostanú bezplatný železničný lístok na cestovanie po Európe až 30 dní od 1. júla 2024 do 30. septembra 2025.

Výzva je otvorená pre žiadateľov z Európskej únie a krajín pridružených k programu Erasmus+ vrátane Islandu, Lichtenštajnska, Severného Macedónska, Nórska, Srbska a Turecka. Držitelia cestovných lístkov môžu plánovať svoje vlastné trasy alebo byť inšpirovaní existujúcimi trasami. Môžu napríklad objaviť trasu, ktorá sa začala minulý rok a ktorá sa zameriava na mestá a miesta, vďaka čomu je Európska únia „krásna, udržateľná a inkluzívna“ v súlade so zásadami Nového európskeho Bauhausu.

Účastníci môžu využiť aj Kultúrnu trasu DiscoverEU, ktorá je iniciatívou Európskeho roka mládeže 2022, ktorá kombinuje rôzne kultúrne destinácie vrátane architektúry, hudby, výtvarného umenia, divadla, módy a dizajnu. Účastníci môžu navštíviť Európske hlavné mestá kultúry, ktoré sú na zozname svetového dedičstva UNESCO, lokality so značkou „Európske dedičstvo“ alebo lokality so značkou Access City Award, t. j. mestá, ktoré prešli nad rámec, aby sa stali prístupnejšími pre všetkých.

DiscoverEU je oveľa viac než len lístok. Účastníci dostanú aj zľavovú kartu s viac ako 40,000 možnosťami zliav na verejnú dopravu, kultúru, ubytovanie, stravovanie, šport a iné služby v oprávnených krajinách. Okrem toho národné agentúry programu Erasmus+ organizujú informačné stretnutia pred odchodom a národné agentúry vo všetkých krajinách programu Erasmus+ pripravujú iniciatívy DiscoverEU Meet-ups, vzdelávacie programy trvajúce od jedného do troch dní.

Sociálne začlenenie je najvyššou prioritou programu Erasmus+, takže účastníci so zdravotným postihnutím alebo zdravotnými problémami dostávajú podporu na svojej ceste. Od októbra 2022 národné agentúry programu Erasmus+ vykonávajú akciu DiscoverEU týkajúcu sa inklúzie, ktorá umožňuje organizáciám pracujúcim s mladými ľuďmi s nedostatkom príležitostí požiadať o grant. Táto akcia poskytuje účastníkom dodatočnú podporu, napríklad dodatočné financovanie a možnosť cestovať so sprevádzajúcimi osobami. Od prvej výzvy v októbri 2022 národné agentúry programu Erasmus+ udelili viac ako 250 projektov a v tomto roku sa konajú dve výzvy v rámci akcie Inklúzia.

Zatiaľ čo iniciatíva DiscoverEU podporuje udržateľné cestovanie po železnici, pre mladých ľudí z najvzdialenejších regiónov, zámorských krajín a území, odľahlých oblastí a ostrovov sú k dispozícii osobitné opatrenia.

Súvislosti

Komisia spustila iniciatívu DiscoverEU v júni 2018 v nadväznosti na prípravnú akciu Európskeho parlamentu. Je začlenený do programu Erasmus+ na roky 2021 – 2027.

Od roku 2018 sa viac ako 1 milión uchádzačov uchádzalo o 284,000 dostupných cestovných poukazov. Podľa najnovšieho prieskumu po ceste 72 % uchádzačov vyhlásilo, že ide o prvú cestu z krajiny svojho bydliska vlakom. Mnohí to boli aj po prvýkrát, keď cestovali bez rodičov alebo sprevádzajúcich dospelých, a väčšina uviedla zvýšený pocit nezávislosti. Viac ako dve tretiny uviedli, že bez iniciatívy DiscoverEU by svoje cestovné lístky nemohli financovať.

Skúsenosť s DiscoverEU umožnila mladým ľuďom lepšie pochopiť iné kultúry, ako aj európsku históriu a zlepšiť si znalosti cudzích jazykov. Vyzývame účastníkov, aby iniciatívu DiscoverEU podporili ako jej veľvyslanci. Oficiálna skupina #DiscoverEU má viac ako 96,000 členov, kde sa mladí cestujúci môžu navzájom kontaktovať a podeliť sa o skúsenosti a tipy.

Záujemcovia musia absolvovať kvíz s voliteľnými odpoveďami na otázky zamerané na všeobecné vedomosti o Európskej únii a ďalších iniciatívach EÚ zameraných na mladých ľudí. Komisia zoradí žiadateľov na základe ich odpovedí. Komisia ponúkne žiadateľom cestovné poukazy podľa ich poradia až do výšky dostupných cestovných lístkov.

Viac informácií

Iniciatíva DiscoverEU

Európsky portál pre mládež

Čítať ďalej...

Komisia víta politickú dohodu o Nástroji na podporu reforiem a rastu pre západný Balkán s rozpočtom šesť miliárd eur

Komisia víta dosiahnutú politickú dohodu Európskeho parlamentu a Rady o Nástroji na podporu reforiem a rastu pre západný Balkán, ktorý je základom plánu reforiem a rastu s rozpočtom šesť miliárd eur predstaveného Komisiou v novembri 2023. Ide o bezprecedentnú ponuku, vďaka ktorej môže západný Balkán ešte pred pristúpením získať prístup k niektorým výhodám členstva v EÚ. Nástroj poskytne vyššiu finančnú pomoc výmenou za sociálno-ekonomické a zásadné reformy definované v ambicióznych programoch reforiem, ktoré momentálne partneri zo západného Balkánu pripravujú.

Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová v tejto súvislosti uviedla: „Chceme priblížiť západný Balkán k EÚ rýchlejšie, keďže rozširovanie je kľúčovou geostrategickou prioritou. Dohodnutý nástroj vo výške 6 miliárd EUR je v tomto smere kľúčovým krokom. Spojením zvýšenej finančnej pomoci a reforiem urýchli pokrok našich partnerov zo západného Balkánu na ich ceste do EÚ, podporí ich hospodársku konvergenciu a začlení ich do niektorých oblastí jednotného trhu ešte pred pristúpením.“

Celková suma vyčlenená pre nástroj na roky 2024 – 2027 je šesť miliárd eur. Táto suma pozostáva z dvoch miliárd eur vo forme grantov a štyroch miliárd eur vo forme vysoko zvýhodnených úverov. Aspoň polovica celkového finančného krytia sa pridelí prostredníctvom Investičného rámca pre západný Balkán (WBIF), ktorý podporuje investície do infraštruktúry a prepojenosť vrátane dopravy, energetiky a zelenej a digitálnej transformácie. Zostávajúca časť sa uvoľní ako priama podpora pre národné rozpočty.

Finančné prostriedky budú uvoľnené dvakrát ročne na základe žiadostí partnerov zo západného Balkánu po tom, ako Komisia overí splnenie príslušných vopred dohodnutých podmienok platby, ako aj všeobecných podmienok týkajúcich sa makrofinančnej stability, riadneho hospodárenia s verejnými financiami, transparentnosti a dohľadu nad rozpočtom.

Podmienky platieb súvisia s plnením kvalitatívnych a kvantitatívnych krokov, ktorými sa meria pokrok a výsledky dosiahnuté pri vykonávaní reforiem stanovených v programoch reforiem.

Ak nie sú podmienky platby splnené, Komisia môže pozastaviť alebo odpočítať zodpovedajúcu sumu. Partneri zo západného Balkánu budú mať jeden rok na to, aby splnili príslušné podmienky, pričom počas prvého roka implementácie sa toto obdobie predĺži na dva roky. Ak nebudú podmienky v tejto lehote splnené, suma sa zníži a môže sa v nasledujúcich rokoch prerozdeliť medzi ostatných prijímateľov.

Na financovanie úverovej podpory získa Európska únia do konca roku 2027 na finančnom trhu štyri miliardy EUR. Nenávratná podpora vo výške dve miliardy EUR sa bude financovať z dodatočných zdrojov získaných z revízie viacročného finančného rámca (VFR) v polovici trvania.

Ďalšie kroky

Dosiahnutú politickú dohodu musí teraz formálne schváliť Európsky parlament a Rada. Nariadenie o Nástroji na podporu reforiem a rastu pre západný Balkán nadobudne účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v úradnom vestníku.

Súvislosti

Nástroj na podporu reforiem a rastu pre západný Balkán je finančný nástroj na podporu plánu rastu pre západný Balkán, ktorý bol prijatý v novembri 2023. Plán rastu je nový nástroj, ktorý má urýchliť prípravy západného Balkánu na členstvo v EÚ tým, že ešte pred pristúpením prinesie niektoré výhody členstva v EÚ s priamym vplyvom na občanov a podniky. To by malo výrazne urýchliť proces rozširovania a rast hospodárstiev západného Balkánu. Nástroj dopĺňa pomoc EÚ, ktorá sa už poskytuje prostredníctvom nástroja predvstupovej pomoci (IPA).

Ďalšie informácie

Návrh nariadenia o zriadení Nástroja na podporu reforiem a rastu pre západný Balkán predložený Komisiou

Oznámenie Komisie o novom pláne rastu pre západný Balkán

Nový plán rastu pre západný Balkán (webová stránka)

Prehľad o pláne rastu

Čítať ďalej...
Prihláste sa k odberu tohto RSS kanála
Login