Program Erasmus+ podľa novej správy podporil v roku 2022 príležitosti na mobilitu pre viac ako 1,2 milióna študentov a učiteľov

Program EÚ pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport Erasmus+ podporil v roku 2022 približne 26 000 projektov a bol prínosom pre viac ako 73 000 organizácií. Poskytol príležitosti pre viac ako 1,2 milióna študentov, vzdelávajúcich sa osôb, profesorov, učiteľov, školiteľov, pracovníkov s mládežou a mladých ľudí.

Toto sú hlavné výsledky výročnej správy o programe Erasmus+ za rok 2022, ktorú Komisia predstavila na 6. európskom samite o vzdelávaní. Zo správy vyplýva, že v roku 2022 program splnil svoje ciele s vysokou mierou čerpania a efektívnym využívaním finančných prostriedkov.

Uvádza sa v nej, že program naďalej rastie. Program Erasmus+ s rozpočtom približne 26,2 miliardy EUR na obdobie 2021 – 2027 (takmer dvojnásobok finančných prostriedkov dostupných v rokoch 2014 – 2020) kladie silný dôraz na sociálnu inklúziu, zelenú a digitálnu transformáciu a podporu účasti na demokratickom živote.

Správa za rok 2022 poskytuje prehľad o vplyve programu Erasmus+ na životy miliónov ľudí, ktorí sa zúčastňujú na rôznych aktivitách v rámci mobility v Európe a mimo nej. Mobilita vzdelávajúcich sa osôb, zamestnancov a mladých ľudí je hlavnou náplňou programu Erasmus+. Má pozitívny vplyv na ich vzdelávací, sociálny, osobný a profesijný rozvoj a posilňuje pocit európskej identity. Miera mobility sa takisto vrátila na úroveň spred pandémie.

S celkovým rozpočtom viac ako 4 miliardy EUR v roku 2022, čo je o 38 % viac ako v predchádzajúcom roku, sa program Erasmus+ ešte viac sprístupnil malým organizáciám a stal sa inkluzívnejším pre osoby s nedostatkom príležitostí. Program Erasmus+ vďaka svojmu zameraniu na inklúziu a rozmanitosť podporil v roku 2022 134 000 osôb s nedostatkom príležitostí, aby využili aktivitu v rámci mobility. Patria sem osoby so zdravotným postihnutím a migranti, ako aj občania EÚ, ktorí žijú v odľahlých oblastiach alebo čelia sociálno-ekonomickým ťažkostiam.

Program je takisto zelenší a digitálnejší. V roku 2022 sa v rámci 1 300 projektov spolupráce s rozpočtom 592 miliónov EUR podporili ciele zamerané na životné prostredie a boj proti zmene klímy, čo svedčí o pretrvávajúcej snahe programu o zelenú transformáciu. Program takisto pokračoval v podpore digitálnej transformácie systémov vzdelávania a odbornej prípravy v súlade s akčným plánom digitálneho vzdelávania: v roku 2022 sa viac ako 1 650 projektov tvorených v spolupráci s celkovým rozpočtom 744 miliónov EUR týkalo digitálnej transformácie.

Erasmus+ zohráva kľúčovú úlohu aj pri posilňovaní európskej identity a hodnôt a pri prispievaní k demokratickejšej Únii. Približne 340 miliónov EUR z rozpočtu na rok 2022 sa využilo na financovanie 1 200 projektov spolupráce na podporu účasti na demokratickom živote.

Program Erasmus+ poskytol od svojho vzniku v roku 1987 až do konca roka 2022 príležitosti na štúdium, odbornú prípravu, prácu a dobrovoľnícku činnosť v zahraničí približne 14 miliónom ľudí. V nasledujúcich rokoch bude program Erasmus+ vďaka silnej podpore zo strany inštitúcií EÚ a členských štátov naďalej poskytovať viac príležitostí na vzdelávanie a účasť na nadnárodných projektoch.

Komisia v súčasnosti pripravuje komplexné hodnotenie programu Erasmus+ a do konca roka 2024 predloží svoju hodnotiacu správu ostatným inštitúciám EÚ. Výsledky a odporúčania hodnotenia budú podkladom pre vykonávanie súčasného programu a prípravu jeho nástupcu po roku 2027.

Výzva na predkladanie návrhov v rámci programu Erasmus+ na rok 2024 bola otvorená 28. novembra 2023.

Súvislosti

Program Erasmus bol vytvorený v roku 1987 a v tom čase poskytol príležitosti na vzdelávaciu mobilitu 3 000 univerzitným študentom. Odvtedy došlo v priebehu rokov k podstatným zmenám programu Erasmus, keď sa program modernizoval a otvoril novým krajinám. V roku 2014 sa program premenoval na Erasmus+, aby aj jeho názov zachytával skutočnosť, že sa rozšíril na všetky oblasti vzdelávania, ako aj na mládež a šport. Program ponúka jednotlivcom všetkých vekových kategórií príležitosti študovať, absolvovať odbornú prípravu alebo sa vzdelávať v zahraničí prostredníctvom širokej škály účastníckych organizácií.

Dnes je jedným z najznámejších a najobľúbenejších programov EÚ. Doteraz sa doň zapojilo takmer 14 miliónov ľudí. Ponúka príležitosti na spoluprácu a mobilitu v školskom vzdelávaní pre žiakov i učiteľov, v odbornom vzdelávaní a príprave, vo vysokoškolskom vzdelávaní a vzdelávaní dospelých, ako aj projekty pre učňov, mladých ľudí, pracovníkov s mládežou a aj pre športových trénerov.

Program Erasmus+ zohrával kľúčovú úlohu aj v reakcii Komisie na ruskú útočnú vojnu proti Ukrajine. Komisia okamžite prijala opatrenia na podporu ukrajinských študentov, mladých ľudí, učiteľov, pedagógov a profesorov prostredníctvom programu Erasmus+. V rámci programu sa podporili aj vzdelávajúce sa osoby z Ukrajiny, ktorým bolo poskytnutých pol milióna učebníc.

V období rokov 2021 – 2027 disponuje Erasmus+ rozpočtom vo výške 26,2 miliardy eur doplneným zdrojmi z externých nástrojov EÚ vo výške približne 2,2 miliardy eur. Cieľom programu je tak podporiť ešte viac ľudí a nápadov v Európe i za jej hranicami. V súčasnom programovom období sa do programu Erasmus+ začlenila aj iniciatíva DiscoverEU. V roku 2022 viac ako 230 000 mladých ľudí požiadalo o približne 83 000 cestovných poukazov dostupných prostredníctvom iniciatívy DiscoverEU, čo potvrdilo popularitu tohto programu a dopyt po ňom.

Ďalšie informácie

Výročná správa programu Erasmus+ za rok 2022

Spoznajte program Erasmus+

Výzva v rámci programu Erasmus+ na rok 2024

Otvorená verejná konzultácia v rámci programu Erasmus+

Európsky samit o vzdelávaní

Európsky vzdelávací priestor

Čítať ďalej...

Ďalšie aktuality

Aktuality

Program Erasmus+ podľa novej správy podporil v roku 2022 príležitosti na mobilitu pre viac ako 1,2 milióna študentov a učiteľov

Program Erasmus+ podľa novej s…

04 december, 2023

Program EÚ pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport Erasmus+ podporil v roku 2022...

Aktuality

Komisia víta politickú dohodu o silnejšej kontrole vývozu odpadu

Komisia víta politickú dohodu …

27 november, 2023

Komisia víta politickú dohodu o preprave odpadu, ktorú včera v noci dosiahli Európsky parl...

Aktuality

Komisia víta dohodu o vôbec prvom právnom predpise EÚ na obmedzenie emisií metánu v Únii aj vo svete

Komisia víta dohodu o vôbec pr…

19 november, 2023

Komisia víta predbežnú dohodu o novom nariadení EÚ na zníženie emisií metánu v odvetví ene...

Aktuality

Komisia otvára prístup k superpočítačom EÚ s cieľom urýchliť vývoj umelej inteligencie

Komisia otvára prístup k super…

23 november, 2023

Komisia a spoločný podnik pre európsku vysokovýkonnú výpočtovú techniku (EuroHPC) sa zavia...

Podujatia

Podujatia

18. ročník regionálneho kola celoslovenskej súťaže Mladý Európan

18. ročník regionálneho kola c…

20 marec, 2023

Vážení zástupcovia stredných škôl, dovoľte mi, aby som Vás z pozície manažéra Informačnéh...

Login