CulturEU: Komisia vďaka online príručke o financovaní z prostriedkov EÚ zintenzívňuje podporu kultúrneho odvetvia

Komisia vydala novú interaktívnu príručku, ktorá mapuje všetky možnosti financovania kultúrnych a kreatívnych odvetví dostupné na úrovni EÚ. CulturEU, jednotné kontaktné miesto pre financovanie z prostriedkov EÚ, zhromažďuje celkovo 75 možností financovania z 21 rôznych programov EÚ, od programov Kreatívna Európa a Horizont Európa až po štrukturálne fondy a Program InvestEU. Stačí len niekoľko kliknutí a tento interaktívny online nástroj môže nasmerovať ktorýkoľvek európsky kultúrny subjekt k tej najvhodnejšej finančnej podpore EÚ, ktorá je preň dostupná.

Podpredseda pre podporu európskeho spôsobu života Margaritis Schinas v tejto súvislosti uviedol: „Umelecká sloboda, tvorivosť a kultúrna rozmanitosť vystihujú náš európsky spôsob života. Európa je kultúrna veľmoc, ktorá potrebuje, aby sa darilo jej kreatívnemu a kultúrnemu odvetviu. Popri nástroji Next Generation EU dnes spúšťame nový online nástroj, ktorý našim umelcom, tvorcom a kultúrnym pracovníkom umožní ľahko sa orientovať a vybrať si najrelevantnejšie systémy podpory na úrovni EÚ. Spoločne môžeme dosiahnuť udržateľné oživenie kreatívneho a kultúrneho odvetvia v celej Európe.“

Komisárka pre inováciu, výskum, kultúru, vzdelávanie a mládež Marija Gabrielová vyhlásila: „Kultúrne a kreatívne odvetvia majú jedinečnú schopnosť zlepšovať životy, vytvárať väzby medzi komunitami, pracovné miesta a rast a inšpirovať ďalšie odvetvia činností. Bol najvyšší čas pomôcť kultúrnym aktérom pri hľadaní európskych finančných prostriedkov a zhromaždiť do jednej príručky všetky možnosti financovania, ktoré im EÚ ponúka. Toto zmapovanie dosiaľ nemá obdobu: len tromi kliknutiami umožňuje všetkým kultúrnym aktérom nájsť pre nich najlepšie financovanie z európskych zdrojov spomedzi 75 príležitostí. Verím, že táto príručka ešte viac prispeje k zlepšeniu dostupnosti našich finančných prostriedkov pre všetky kultúrne organizácie a pomôže im na ceste k udržateľnej obnove.“

Príručka bola vypracovaná s cieľom pomôcť partnerom všetkých typov a veľkostí pôsobiacim v kultúrnych a kreatívnych odvetviach zorientovať sa v oblasti financovania z prostriedkov EÚ, pochopiť dostupné príležitosti a v konečnom dôsledku im pomôcť získať ľahší prístup k financiám EÚ. Zainteresované strany môžu automaticky filtrovať príslušné možnosti financovania na základe svojich potrieb, odvetvia a typu organizácie, ktorú zastupujú. Príručku dopĺňajú inšpirujúce príklady a najlepšie postupy. CulturEU sa bude pravidelne aktualizovať najčerstvejšími informáciami o nových výzvach. Začiatkom roka 2022 bude k dispozícii vo všetkých jazykoch EÚ.

Rozsiahle obmedzenia zavedené počas pandémie COVID-19 boli pre kultúrne a kreatívne odvetvia veľkou ranou. Od začiatku pandémie Komisia prijala mnoho opatrení na riešenie vplyvov krízy spôsobenej koronavírusom na kreatívne a kultúrne odvetvia, ktorými doplnila a podporila opatrenia členských štátov. Patrila medzi ne finančná podpora, spolupráca na úrovni EÚ a súbežné dodržiavanie vnútroštátnych právomocí a investície.

Opatrenia, ktoré sa doteraz prijímali na úrovni EÚ na podporu kultúrnych a kreatívnych odvetví, zahŕňajú:

  • zvýšenie finančnej podpory EÚ pre kultúrne a kreatívne odvetvia vo výške takmer 2,5 miliardy eur z programu Kreatívna Európa a vo výške takmer 2 miliárd eur z programu Horizont Európa. Tieto prostriedky sú určené na kultúrne, kreatívne a inkluzívne projekty v období 2021 – 2027,
  • vyčlenenie finančných prostriedkov z Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti.
  • schválenie vnútroštátnej pomoci na základe dočasného rámca štátnej pomoci v celkovej výške viac ako 420 miliónov eur,
  • uverejnenie usmernení EÚ o bezpečnom opätovnom otvorení a obnove odvetvia,
  • spustenie špecializovanej platformy Creatives Unite, prostredníctvom ktorej sa umelci, interpreti a iní profesionáli pôsobiaci v oblasti kultúry a tvorivej činnosti môžu deliť o informácie a iniciatívy a vymieňať si nápady. Táto platforma má v súčasnosti viac ako 43 000 používateľov.

Komisia naďalej koordinuje a uľahčuje výmeny na úrovni EÚ s cieľom reflektovať súčasné výzvy a príležitosti, pred ktorými stoja kultúrne a kreatívne odvetvia.

Ďalšie informácie

Príručka o financovaní CulturEU

Kreatívna Európa 2021 – 2027

Platforma Creatives Unite

Čítať ďalej...

Ďalšie aktuality

Aktuality

CulturEU: Komisia vďaka online príručke o financovaní z prostriedkov EÚ zintenzívňuje podporu kultúrneho odvetvia

CulturEU: Komisia vďaka online…

03 december, 2021

Komisia vydala novú interaktívnu príručku, ktorá mapuje všetky možnosti financovania kultú...

Aktuality

Program LIFE: viac ako 290 miliónov eur z finančných prostriedkov EÚ na projekty v oblasti prírody, životného prostredia a klímy

Program LIFE: viac ako 290 mil…

29 november, 2021

Komisia schválila investičný balík vo výške viac ako 290 miliónov eur na 132 nových projek...

Aktuality

Erasmus+: takmer 3,9 miliardy EUR v roku 2022 na mobilitu a spoluprácu v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu

Erasmus+: takmer 3,9 miliardy …

26 november, 2021

Komisia v nadväznosti na prijatie ročného pracovného programu 2022 uverejnila výzvy na...

Aktuality

Komisia investuje takmer 2 miliardy eur z programu Digitálna Európa do podpory digitálnej transformácie

Komisia investuje takmer 2 mil…

21 november, 2021

Komisia prijala tri pracovné programy k programu Digitálna Európa, v ktorých určila ciele ...

Podujatia

Podujatia

Zapoj sa do FOTOSÚŤAŽE a vyhraj skvelé ceny!!!

Zapoj sa do FOTOSÚŤAŽE a vyhra…

11 február, 2021

Pošli nám foto na tému „Moja Európa“ a hraj o ceny ako bluetooth reproduktor, bezdrôtové s...

Podujatia

Pozvánka na 15. ročník regionálneho kola celoslovenskej súťaže "Mladý Európan"

Pozvánka na 15. ročník regioná…

07 september, 2020

Vážení zástupcovia stredných škôl,dovoľte nám, aby sme Vás v mene Informačného centra Euro...

Podujatia

Pozvánka na regionálne kolo celoslovenskej vedomostnej súťaže Mladý Európan + výsledky

Pozvánka na regionálne kolo ce…

19 apríl, 2018

Pozvánka na regionálne kolo vedomostnej súťaže o EÚ pre  stredné školy z okresov Prešov, B...

Login