Komisia ponúka mladým ľuďom 35,500 bezplatných cestovných poukazov DiscoverEU

Od tohto leta budú tisíce mladých ľudí opäť cestovať po Európe vlakom zadarmo vďaka najnovšej výzve programu DiscoverEU. Komisia počas Európskeho týždňa mládeže s aktivitami spustila posledné kolo podávania prihlášok v rámci iniciatívy DiscoverEU. Skončí sa v utorok 30. apríla o 12.00 hod. SEČ.

Celkovo je k dispozícii 35,500 cestovných poukazov. Mladí ľudia, ktorí sa narodili v období od 1. júla 2005 do 30. júna 2006, môžu urobiť kvíz s piatimi otázkami o EÚ a jednou ďalšou otázkou na Európskom portáli pre mládež. Úspešní uchádzači dostanú bezplatný železničný lístok na cestovanie po Európe až 30 dní od 1. júla 2024 do 30. septembra 2025.

Výzva je otvorená pre žiadateľov z Európskej únie a krajín pridružených k programu Erasmus+ vrátane Islandu, Lichtenštajnska, Severného Macedónska, Nórska, Srbska a Turecka. Držitelia cestovných lístkov môžu plánovať svoje vlastné trasy alebo byť inšpirovaní existujúcimi trasami. Môžu napríklad objaviť trasu, ktorá sa začala minulý rok a ktorá sa zameriava na mestá a miesta, vďaka čomu je Európska únia „krásna, udržateľná a inkluzívna“ v súlade so zásadami Nového európskeho Bauhausu.

Účastníci môžu využiť aj Kultúrnu trasu DiscoverEU, ktorá je iniciatívou Európskeho roka mládeže 2022, ktorá kombinuje rôzne kultúrne destinácie vrátane architektúry, hudby, výtvarného umenia, divadla, módy a dizajnu. Účastníci môžu navštíviť Európske hlavné mestá kultúry, ktoré sú na zozname svetového dedičstva UNESCO, lokality so značkou „Európske dedičstvo“ alebo lokality so značkou Access City Award, t. j. mestá, ktoré prešli nad rámec, aby sa stali prístupnejšími pre všetkých.

DiscoverEU je oveľa viac než len lístok. Účastníci dostanú aj zľavovú kartu s viac ako 40,000 možnosťami zliav na verejnú dopravu, kultúru, ubytovanie, stravovanie, šport a iné služby v oprávnených krajinách. Okrem toho národné agentúry programu Erasmus+ organizujú informačné stretnutia pred odchodom a národné agentúry vo všetkých krajinách programu Erasmus+ pripravujú iniciatívy DiscoverEU Meet-ups, vzdelávacie programy trvajúce od jedného do troch dní.

Sociálne začlenenie je najvyššou prioritou programu Erasmus+, takže účastníci so zdravotným postihnutím alebo zdravotnými problémami dostávajú podporu na svojej ceste. Od októbra 2022 národné agentúry programu Erasmus+ vykonávajú akciu DiscoverEU týkajúcu sa inklúzie, ktorá umožňuje organizáciám pracujúcim s mladými ľuďmi s nedostatkom príležitostí požiadať o grant. Táto akcia poskytuje účastníkom dodatočnú podporu, napríklad dodatočné financovanie a možnosť cestovať so sprevádzajúcimi osobami. Od prvej výzvy v októbri 2022 národné agentúry programu Erasmus+ udelili viac ako 250 projektov a v tomto roku sa konajú dve výzvy v rámci akcie Inklúzia.

Zatiaľ čo iniciatíva DiscoverEU podporuje udržateľné cestovanie po železnici, pre mladých ľudí z najvzdialenejších regiónov, zámorských krajín a území, odľahlých oblastí a ostrovov sú k dispozícii osobitné opatrenia.

Súvislosti

Komisia spustila iniciatívu DiscoverEU v júni 2018 v nadväznosti na prípravnú akciu Európskeho parlamentu. Je začlenený do programu Erasmus+ na roky 2021 – 2027.

Od roku 2018 sa viac ako 1 milión uchádzačov uchádzalo o 284,000 dostupných cestovných poukazov. Podľa najnovšieho prieskumu po ceste 72 % uchádzačov vyhlásilo, že ide o prvú cestu z krajiny svojho bydliska vlakom. Mnohí to boli aj po prvýkrát, keď cestovali bez rodičov alebo sprevádzajúcich dospelých, a väčšina uviedla zvýšený pocit nezávislosti. Viac ako dve tretiny uviedli, že bez iniciatívy DiscoverEU by svoje cestovné lístky nemohli financovať.

Skúsenosť s DiscoverEU umožnila mladým ľuďom lepšie pochopiť iné kultúry, ako aj európsku históriu a zlepšiť si znalosti cudzích jazykov. Vyzývame účastníkov, aby iniciatívu DiscoverEU podporili ako jej veľvyslanci. Oficiálna skupina #DiscoverEU má viac ako 96,000 členov, kde sa mladí cestujúci môžu navzájom kontaktovať a podeliť sa o skúsenosti a tipy.

Záujemcovia musia absolvovať kvíz s voliteľnými odpoveďami na otázky zamerané na všeobecné vedomosti o Európskej únii a ďalších iniciatívach EÚ zameraných na mladých ľudí. Komisia zoradí žiadateľov na základe ich odpovedí. Komisia ponúkne žiadateľom cestovné poukazy podľa ich poradia až do výšky dostupných cestovných lístkov.

Viac informácií

Iniciatíva DiscoverEU

Európsky portál pre mládež

Login