Komisia ponúka mladým ľuďom 35,500 bezplatných cestovných poukazov DiscoverEU

Od tohto leta budú tisíce mladých ľudí opäť cestovať po Európe vlakom zadarmo vďaka najnovšej výzve programu DiscoverEU. Komisia počas Európskeho týždňa mládeže s aktivitami spustila posledné kolo podávania prihlášok v rámci iniciatívy DiscoverEU. Skončí sa v utorok 30. apríla o 12.00 hod. SEČ.

Celkovo je k dispozícii 35,500 cestovných poukazov. Mladí ľudia, ktorí sa narodili v období od 1. júla 2005 do 30. júna 2006, môžu urobiť kvíz s piatimi otázkami o EÚ a jednou ďalšou otázkou na Európskom portáli pre mládež. Úspešní uchádzači dostanú bezplatný železničný lístok na cestovanie po Európe až 30 dní od 1. júla 2024 do 30. septembra 2025.

Výzva je otvorená pre žiadateľov z Európskej únie a krajín pridružených k programu Erasmus+ vrátane Islandu, Lichtenštajnska, Severného Macedónska, Nórska, Srbska a Turecka. Držitelia cestovných lístkov môžu plánovať svoje vlastné trasy alebo byť inšpirovaní existujúcimi trasami. Môžu napríklad objaviť trasu, ktorá sa začala minulý rok a ktorá sa zameriava na mestá a miesta, vďaka čomu je Európska únia „krásna, udržateľná a inkluzívna“ v súlade so zásadami Nového európskeho Bauhausu.

Účastníci môžu využiť aj Kultúrnu trasu DiscoverEU, ktorá je iniciatívou Európskeho roka mládeže 2022, ktorá kombinuje rôzne kultúrne destinácie vrátane architektúry, hudby, výtvarného umenia, divadla, módy a dizajnu. Účastníci môžu navštíviť Európske hlavné mestá kultúry, ktoré sú na zozname svetového dedičstva UNESCO, lokality so značkou „Európske dedičstvo“ alebo lokality so značkou Access City Award, t. j. mestá, ktoré prešli nad rámec, aby sa stali prístupnejšími pre všetkých.

DiscoverEU je oveľa viac než len lístok. Účastníci dostanú aj zľavovú kartu s viac ako 40,000 možnosťami zliav na verejnú dopravu, kultúru, ubytovanie, stravovanie, šport a iné služby v oprávnených krajinách. Okrem toho národné agentúry programu Erasmus+ organizujú informačné stretnutia pred odchodom a národné agentúry vo všetkých krajinách programu Erasmus+ pripravujú iniciatívy DiscoverEU Meet-ups, vzdelávacie programy trvajúce od jedného do troch dní.

Sociálne začlenenie je najvyššou prioritou programu Erasmus+, takže účastníci so zdravotným postihnutím alebo zdravotnými problémami dostávajú podporu na svojej ceste. Od októbra 2022 národné agentúry programu Erasmus+ vykonávajú akciu DiscoverEU týkajúcu sa inklúzie, ktorá umožňuje organizáciám pracujúcim s mladými ľuďmi s nedostatkom príležitostí požiadať o grant. Táto akcia poskytuje účastníkom dodatočnú podporu, napríklad dodatočné financovanie a možnosť cestovať so sprevádzajúcimi osobami. Od prvej výzvy v októbri 2022 národné agentúry programu Erasmus+ udelili viac ako 250 projektov a v tomto roku sa konajú dve výzvy v rámci akcie Inklúzia.

Zatiaľ čo iniciatíva DiscoverEU podporuje udržateľné cestovanie po železnici, pre mladých ľudí z najvzdialenejších regiónov, zámorských krajín a území, odľahlých oblastí a ostrovov sú k dispozícii osobitné opatrenia.

Súvislosti

Komisia spustila iniciatívu DiscoverEU v júni 2018 v nadväznosti na prípravnú akciu Európskeho parlamentu. Je začlenený do programu Erasmus+ na roky 2021 – 2027.

Od roku 2018 sa viac ako 1 milión uchádzačov uchádzalo o 284,000 dostupných cestovných poukazov. Podľa najnovšieho prieskumu po ceste 72 % uchádzačov vyhlásilo, že ide o prvú cestu z krajiny svojho bydliska vlakom. Mnohí to boli aj po prvýkrát, keď cestovali bez rodičov alebo sprevádzajúcich dospelých, a väčšina uviedla zvýšený pocit nezávislosti. Viac ako dve tretiny uviedli, že bez iniciatívy DiscoverEU by svoje cestovné lístky nemohli financovať.

Skúsenosť s DiscoverEU umožnila mladým ľuďom lepšie pochopiť iné kultúry, ako aj európsku históriu a zlepšiť si znalosti cudzích jazykov. Vyzývame účastníkov, aby iniciatívu DiscoverEU podporili ako jej veľvyslanci. Oficiálna skupina #DiscoverEU má viac ako 96,000 členov, kde sa mladí cestujúci môžu navzájom kontaktovať a podeliť sa o skúsenosti a tipy.

Záujemcovia musia absolvovať kvíz s voliteľnými odpoveďami na otázky zamerané na všeobecné vedomosti o Európskej únii a ďalších iniciatívach EÚ zameraných na mladých ľudí. Komisia zoradí žiadateľov na základe ich odpovedí. Komisia ponúkne žiadateľom cestovné poukazy podľa ich poradia až do výšky dostupných cestovných lístkov.

Viac informácií

Iniciatíva DiscoverEU

Európsky portál pre mládež

Čítať ďalej...

V rámci iniciatívy DiscoverEU sa na jeseň ponúka 35 000 vlakových cestovných poukazov pre mladých ľudí

Komisia zverejňuje jesennú výzvu v rámci iniciatívy DiscoverEU, vďaka ktorej získa 35,000 mladých ľudí vlakový cestový poukaz na objavovanie Európy a jej bohatej kultúry.

Výzva je otvorená pre uchádzačov z krajín zapojených do programu Erasmus+. Mladí ľudia, ktorí chcú získať cestovný poukaz, sa musia prihlásiť na Európsky portál pre mládež a odpovedať na päť kvízových otázok a doplňujúcu otázku. Uchádzači narodení medzi 1. januárom a 31. decembrom 2004, ktorí uspejú vo výberovom kvíze, budú môcť v čase od 1. marca 2023 do 29. februára 2024 cestovať až 30 dní po Európe.

Komisárka pre inováciu, výskum, kultúru, vzdelávanie a mládež Marija Gabrielová v tejto súvislosti uviedla: „Rok 2022 je Európskym rokom mládeže a predstavuje kľúčový moment v európskej histórii. Musíme sa zamerať na mladšie generácie a umožniť im rozširovať svoje obzory, aby mohli následne budovať prepojenejší a tolerantnejší svet. Práve o tom je iniciatíva DiscoverEU. Cestovanie umožňuje mladým ľuďom objavovať našu rozmanitosť, ale aj nachádzať mnoho podobností.“

Počas Európskeho roka mládeže 2022 sa zvýšil počet cestovných poukazov. V tomto roku je k dispozícii celkovo 70,000 cestovných poukazov. Iniciatíva DiscoverEU je teraz súčasťou programu Erasmus+, a žiadosť preto môžu podať aj účastníci z Islandu, Lichtenštajnska, zo Severného Macedónska, z Nórska, zo Srbska a z Turecka.  

Úspešní uchádzači budú môcť aj tentoraz využívať zľavovú kartu, vďaka ktorej majú prístup k viac ako 40 000 zľavám na verejnú dopravu, kultúrne podujatia, ubytovanie, stravovanie, športové aktivity a iné služby.

V rámci Európskeho roka mládeže Komisia spustila hlavnú iniciatívu „Mládež objavuje kultúru vďaka iniciatíve DiscoverEU v roku 2022“. V nadväznosti na to bola 25. mája 2022 zavedená Kultúrna cesta DiscoverEU, ktorá spája rôzne destinácie a kultúrne odbory vrátane architektúry, hudby, výtvarného umenia, divadla, módy, dizajnu atď. Cestovatelia v rámci iniciatívy DiscoverEU môžu navštíviť Európske hlavné mestá kultúry, destinácie zaradené do prestížneho zoznamu svetového dedičstva UNESCO alebo miesta, ktorým bola udelená značka „Európske dedičstvo“. Okrem toho sa môžu zastaviť v mestách, ktorým bola udelená cena za prístupnosť Access City Award. Ide o mestá, ktoré vynaložili veľké úsilie na to, aby sa stali prístupnejšími pre všetkých bez ohľadu na vek, mobilitu alebo schopnosti.

Národné agentúry programu Erasmus+ organizujú pre mladých ľudí pred odchodom informačné stretnutia s cieľom pripraviť ich na cestu. Takýmito stretnutiami sa iniciatíva DiscoverEU okrem iného snaží podporiť diskusie o udržateľnosti, kultúre a európskej identite. Agentúry okrem toho organizujú v rámci Európskeho roka mládeže iniciatívu Stretnutia DiscoverEU (DiscoverEU Meet-ups), ktorá bola spustená v lete 2022 a ponúka vzrušujúci kultúrny program v trvaní od jedného do troch dní vo všetkých krajinách programu Erasmus+. Doposiaľ sa uskutočnilo 49 takýchto stretnutí a v budúcich rokoch sa zorganizujú ďalšie.

Keďže sociálne začlenenie je najvyššou prioritou programu Erasmus+, účastníci so zdravotným postihnutím alebo zdravotnými problémami môžu byť na svojich cestách sprevádzaní. Okrem pokrytia cestovných nákladov sa poskytuje aj ďalšia individuálna pomoc. Tento rok národné agentúry programu Erasmus+ spúšťajú aj akciu DiscoverEU týkajúcu sa inklúzie, ktorá umožňuje organizáciám pracujúcim s mladými ľuďmi s nedostatkom príležitostí požiadať o grant.

Komisia podporuje udržateľnú formu cestovania železničnou dopravou. Na mladých ľudí z najvzdialenejších regiónov, zo zámorských krajín a území, vzdialených oblastí a ostrovov vzťahujú osobitné podmienky.

Súvislosti

Komisia odštartovala iniciatívu DiscoverEU v júni 2018 v nadväznosti na prípravnú akciu Európskeho parlamentu. Formálne bola začlenená do nového programu Erasmus+ na roky 2021 – 2027.

Od roku 2018 požiadalo takmer 754 000 uchádzačov o 165 000 dostupných cestovných poukazov. Podľa prieskumu po absolvovaní cesty 66 % z nich uviedlo, že prvýkrát cestovalo vlakom mimo svojej krajiny. Mnohí z nich zároveň po prvýkrát cestovali bez rodičov alebo sprievodu dospelých a väčšina uviedla, že sa vďaka tomu stali nezávislejšími.

Účasť na iniciatíve DiscoverEU im pomohla lepšie porozumieť iným kultúram a európskej histórií. Zlepšili si aj svoje jazykové schopnosti. Dve tretiny účastníkov uviedli, že bez iniciatívy DiscoverEU by si takéto cestovanie nemohli dovoliť. Vyzývame účastníkov, aby iniciatívu DiscoverEU podporili ako jej ambasádori. Odporúčame, aby sa cez oficiálnu online skupinu DiscoverEU skontaktovali s ostatnými cestovateľmi a podelili sa o svoje skúsenosti a tipy, najmä pokiaľ ide o kultúrne postrehy alebo digitálne a udržateľné cestovanie.

Na to, aby sa uchádzači mohli prihlásiť, musia absolvovať kvíz s viacerými možnosťami odpovedí na otázky o všeobecných vedomostiach o Európskej únii a ďalších iniciatívach EÚ zameraných na mladých ľudí. V doplňujúcej otázke majú odhadnúť, koľko ľudí narodených v utorok sa uchádza o lístky v tomto kole. Čím je odhad bližšie k správnej odpovedi, tým viac bodov uchádzač získa. To Komisii umožní vytvoriť poradie uchádzačov. Komisia pridelí uchádzačom cestovné poukazy podľa tohto poradia až do vyčerpania poukazov.

Ďalšie informácie

Iniciatíva „DiscoverEU“

Európsky portál pre mládež

Čítať ďalej...
Prihláste sa k odberu tohto RSS kanála
Login