Koronavírus: EÚ a AstraZeneca sa dohodli na dodávkach vakcín proti COVID-19 a na ukončení súdnych sporov

EÚ a AstraZeneca dosiahli dohodu, ktorá zabezpečí dodanie zostávajúcich dávok vakcíny proti COVID-19 členským štátom v súlade s podmienkami predbežnej kúpnej zmluvy uzavretej 27. augusta 2020 so spoločnosťou AstraZeneca. Dohodou sa ukončí aj prebiehajúci spor na súde v Bruseli.

Komisárka pre zdravie a bezpečnosť potravín Stella Kyriakidesová povedala: „Dnešná dohoda o urovnaní zaručuje, že AstraZeneca dodá do EÚ zvyšných 200 miliónov dávok očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19. Hoci sme tento týždeň dosiahli dôležitý míľnik – 70 % úplnej zaočkovanosti dospelej populácie EÚ, medzi našimi členskými štátmi existujú výrazné rozdiely v miere očkovania a neustála dostupnosť očkovacích látok vrátane vakcín spoločnosti AstraZeneca je naďalej kľúčová. A ako najsilnejší zástanca globálnej spolupráce a solidarity v oblasti vakcín budeme aj naďalej pomáhať zvyšku sveta. Do konca tohto roka sa prostredníctvom iniciatívy COVAX chceme podeliť o najmenej 200 miliónov dávok očkovacích látok s krajinami s nízkymi a strednými príjmami. Solidarita v oblasti vakcín je a bude aj naďalej našim zásadným postojom.“

Dohoda o urovnaní obsahuje pevný záväzok spoločnosti AstraZeneca dodať okrem 100 miliónov dávok dodaných do konca druhého štvrťroka 135 miliónov dávok do konca roka 2021 (60 miliónov dávok do konca tretieho štvrťroka a 75 miliónov dávok do konca 4. štvrťroka) a zostávajúce dávky (65 miliónov) do konca marca 2022. Celkový počet dodaných dávok sa tak podľa dohody zvýši na 300 miliónov.

Členským štátom sa poskytnú pravidelné harmonogramy dodávok a v prípade akýchkoľvek oneskorených dávok sa budú uplatňovať limitované zľavy.

Súvislosti

Európska komisia predstavila 17. júna európsku stratégiu na urýchlenie vývoja, výroby a nasadenia účinných a bezpečných vakcín proti ochoreniu COVID-19. Komisia financuje časť počiatočných nákladov výrobcov vakcín formou predbežných kúpnych zmlúv a za to získa právo na nákup stanoveného počtu dávok vakcíny v konkrétnom časovom rámci.

Pokiaľ ide o súčasné a nové varianty vírusu SARS-CoV-2 unikajúce imunitnej odpovedi, Komisia a členské štáty rokujú o nových dohodách so spoločnosťami zaradenými do existujúceho portfólia vakcín EÚ, čo by umožnilo nákup dostatočného množstva rýchlo prispôsobených vakcín na posilnenie a predĺženie imunity.

Členské štáty môžu na nákup nových vakcín použiť balík REACT-EU, jeden z najväčších programov v rámci nového nástroja obnovy NextGenerationEU, ktorým sa predlžujú a rozširujú opatrenia prijímané v reakcii na krízu a na nápravu jej dôsledkov.

Ďalšie informácie

Stratégia EÚ v oblasti vakcín

Bezpečné vakcíny proti ochoreniu COVID-19 pre Európanov

Opatrenia EÚ v reakcii na koronavírus

Login