Komisia spúšťa novú aplikáciu Erasmus+ s integrovanou európskou študentskou kartou

Komisia spustila novú aplikáciu Erasmus+, ktorá predstavuje nový míľnik v digitalizácii programu Erasmus+. Nová aplikácia dostupná vo všetkých jazykoch EÚ poskytne každému študentovi digitálnu európsku študentskú kartu, ktorá platí v celej Európskej únii. Keďže budúcnosť je digitálna, študenti môžu vďaka tejto obnovenej aplikácii ušetriť viac papiera.

Podpredseda pre podporu európskeho spôsobu života Margaritis Schinas v tejto súvislosti uviedol: „Som rád, že rozhranie nášho najvýznamnejšieho programu pre mladých Erasmus+ sa im začína podobať. Je digitálnejšie, mobilnejšie a ešte viac orientované na príslušnú komunitu. Nová aplikácia spolu s európskou študentskou kartou, ktorú ponúka, je symbolom európskeho vzdelávacieho priestoru, ktorý presadzujeme.“

Komisárka pre inováciu, výskum, kultúru, vzdelávanie a mládež Marija Gabriel dodáva: „Papier je už oficiálne minulosťou. Nová aplikácia Erasmus+ bude študentom z programu Erasmus+ slúžiť ako miesto, na ktorom nájdu všetko potrebné. Mať všetky informácie na dosah ruky znamená menej stresu, viac flexibility a menej času stráveného administratívnym vybavovaním. Európska študentská karta, ktorá je dostupná cez aplikáciu, je dôležitým krokom k vytvoreniu ozajstného európskeho vzdelávacieho priestoru. Priestoru, v ktorom má každý študent svoje miesto a prístup k rovnakým službám a rovnakému uznaniu výsledkov svojho vzdelania.“

Vďaka novej aplikácii, ktorá funguje tak na zariadeniach so systémom Android, ako aj iOS, budú môcť študenti:

  • hľadať medzi partnermi svojej univerzity a vybrať si svoju destináciu;
  • podpísať zmluvu o štúdiu online;
  • zistiť podrobnosti o podujatiach vo vybranej destinácii, dozvedieť sa užitočné tipy a spojiť sa s ostatnými študentmi a
  • získať európsku študentskú kartu s prístupom k službám, múzeám, kultúrnym podujatiam a špeciálnym ponukám na hostiteľskej univerzite a v danej krajine.

Do siete Erasmus bez papiera, ktorá umožňuje bezpečnú výmenu údajov a jednoduchšiu identifikáciu zmlúv o štúdiu, je v súčasnosti zapojených viac ako 4 000 univerzít. Táto forma digitálnej spolupráce uľahčuje zavedenie a plošné uznávanie európskej študentskej karty.

V súlade s akčným plánom digitálneho vzdelávania sa novým programom Erasmus+ na obdobie 2021 – 2027 podporuje rozvoj digitálnych zručností a prispieva k digitálnej transformácii európskych vzdelávacích systémov. Vďaka zvýšenému rozpočtu presahujúcemu 28 miliárd eur na sedemročné obdobie sa programom Erasmus+ podporí aj odolnosť systémov vzdelávania a odbornej prípravy v časoch pandémie.

Súvislosti

Od vzniku pôvodného programu Erasmus v roku 1987 využilo možnosť absolvovania výmenného pobytu v zahraničí 10 miliónov ľudí. Nový program Erasmus+ ponúka príležitosti na študijné pobyty v zahraničí, stáže, učňovskú prípravu a výmeny zamestnancov vo všetkých oblastiach vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu, a to pre všetky vekové kategórie.

Zo štúdie o vplyve programu Erasmus+ vo vysokoškolskom vzdelávaní uverejnenej v roku 2019 vyplýva, že program má pozitívny vplyv na profesijný, sociálny, vzdelávací aj osobnostný rast účastníkov. Viac ako 70 % študentov má po návrate z pobytu v zahraničí lepšiu predstavu o svojej budúcej kariére a môže si zmeniť študijný odbor tak, aby zodpovedal ich profesijným ambíciám. Vyše 90 % študentov, ktorí sa zapojili do programu Erasmus+, sa zároveň naučilo lepšie spolupracovať s ľuďmi z rôznych kultúr a nadobudlo pocit príslušnosti k Európe.

V tomto akademickom roku (2021 – 2022) sa očakáva, že vďaka programu Erasmus+ navštívi zahraničné univerzity 600 000 vysokoškolských študentov.

Predsedníčka Komisie von der Leyen vo svojom prejave k správe o stavu Únie navrhla vyhlásiť rok 2022 za rok mládeže.  Mladí ľudia musia mať možnosť ovplyvniť budúcnosť Európy.  Naša Únia potrebuje dušu a víziu, s ktorou sa dokážu stotožniť. 

Viac informácií

Aplikácia Erasmus+

Program Erasmus+ na roky 2021 – 2024

Akčný plán digitálneho vzdelávania na roky 2021 – 2027

Tlačová správa – spustenie mobilnej aplikácie

Login