Zasadnutie kolégia: Európska komisia transformuje „Osobitnú skupinu pre vzťahy so Spojeným kráľovstvom“ na „Útvar pre dohody medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom“

Uzavretím dohody o obchode a spolupráci medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom 24. decembra 2020 sa končí veľmi úspešný mandát Osobitnej skupiny pre vzťahy so Spojeným kráľovstvom (UKTF). UKTF zanikne k 1. marcu 2021.

V snahe podporiť efektívne a dôsledne vykonávanie a monitorovanie dohôd so Spojeným kráľovstvom sa Európska komisia rozhodla zriadiť nový Útvar pre dohody medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom (UKS). UKS bude súčasťou Generálneho sekretariátu podriadeného priamo predsedníčke a svoju činnosť začne vykonávať 1. marca 2021. Mandát a trvanie tohto novovytvoreného útvaru sa budú priebežne revidovať. UKS bude úzko spolupracovať s vysokým predstaviteľom Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku a podpredsedom Komisie.

Michel Barnier sa od 1. februára 2021 stane osobitným poradcom predsedníčky von der Leyenovej. Predsedníčke bude radiť vo veciach vykonávania dohody o vystúpení medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom a poskytovať odborné znalosti v snahe ukončiť v EÚ proces ratifikácie dohody o obchode a spolupráci medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom.

Podpredseda Maroš Šefčovič zodpovedný za medziinštitucionálne vzťahy a strategický výhľad, bol ako člen Komisie vymenovaný za podpredsedu Rady pre partnerstvo zriadenej na základe dohody o obchode a spolupráci medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom, v ktorej bude zastupovať Európsku úniu.

Ďalšie informácie

Webové sídlo UKTF

Login