Stratégia v oblasti dronov 2.0: Vytvorenie rozsiahleho európskeho trhu s dronmi

Európska stratégia v oblasti dronov 2.0, ktorú aktuálne prijala Komisia, vytyčuje víziu ďalšieho rozvoja európskeho trhu s dronmi. Vychádza z bezpečnostného rámca EÚ pre prevádzku dronov a stanovenie technických požiadaviek na ne, ktorý je najpokročilejším na svete. V novej stratégii sa stanovuje, ako môže Európa vykonávať veľkoplošnú komerčnú prevádzku dronov a zároveň ponúkať v tomto odvetví nové príležitosti.

Od pracovných miest k novým riešeniam mobility

Komplexný regulačný rámec EÚ umožnil, aby drony bezpečne nalietali státisíce hodín na európskom nebi a mohli tak napríklad mapovať infraštruktúru, monitorovať ropné škvrny alebo odoberať vzorky pôdy. Pokrok zaznamenali aj projekty používania dronov na doručovanie lekárskych zásielok a prepravu lekárskych vzoriek medzi zdravotníckymi službami. Zavedenie vzdušného priestoru U-space v januári 2023, ktorý je z globálneho hľadiska jedinečným európskym systémom na bezpečné riadenie prevádzky bezpilotných lietadiel, položí základy pre ich intenzívnejšie využívanie.

Skôr než Komisia začne presadzovať tieto inovačné technológie, chce zabezpečiť, aby si drony získali podporu širokej verejnosti. Cieľom stratégie je rozptýliť obavy týkajúce sa hluku, bezpečnosti a ochrany súkromia, a preto vyzýva celoštátne, regionálne a miestne samosprávy, aby sa postarali o to, že sa pri využívaní služieb dronov budú rešpektovať potreby občanov.

V stratégii sa predpokladá, že do roku 2030 sa súčasťou života Európanov stanú tieto služby dronov:

  1. Pohotovostné služby, mapovanie, snímkovanie, inšpekcie a dohľad vykonávaný v príslušných právnych rámcoch civilnými bezpilotnými lietadlami, ako aj naliehavé dodávky malých zásielok, ako sú biologické vzorky alebo lieky.
  2. Služby inovatívnej leteckej mobility, ako sú napríklad letecké taxíky, poskytujúce pravidelné služby osobnej dopravy, spočiatku s pilotom na palube, konečným cieľom však je plná automatizácia operácií.

Uvoľnenie potenciálu trhu a služieb bezpilotných lietadiel v EÚ si vyžaduje identifikáciu kľúčových technologických pilierov, ako sú umelá inteligencia, robotika, polovodiče, vesmírne služby EÚ a mobilné telekomunikácie. To pomôže EÚ vybudovať inovatívne a konkurencieschopné odvetvie bezpilotných lietadiel a znížiť tak strategické závislosti.

V stratégii sa identifikujú aj možnosti synergií medzi civilnými a obrannými dronmi a posilnenia spôsobilostí v oblasti boja proti dronom a systémovej odolnosti.

19 opatrení pre budúci trh s dronmi

Komisia teraz začne pracovať na 19 hlavných operačných, technických a finančných opatreniach stratégie, ktorých cieľom je vybudovať správne regulačné a obchodné prostredie pre vzdušný priestor a trh s dronmi zajtrajška:

  1. prijatie spoločných pravidiel letovej spôsobilosti a nových požiadaviek na výcvik pilotov na diaľku a pilotov lietadiel eVTOL (elektrické lietadlá s posádkou schopné vertikálneho vzletu a pristátia),
  2. financovanie vytvorenia online platformy na podporu miestnych zainteresovaných strán a priemyslu v prospech udržateľnej inovatívnej leteckej mobility,
  3. vypracovanie strategického plánu pre technológie dronov, ktorý má pomôcť identifikovať prioritné oblasti výskumu a inovácií, znížiť existujúce strategické závislosti a zabrániť vzniku nových,
  4. vymedzenie kritérií na získanie dobrovoľnej značky pre drony s overenou kybernetickou bezpečnosťou.

Tieto aktivity pripravia pôdu pre rozsiahlu komerčnú prevádzku a zabezpečia, aby Európa profitovala zo synergií medzi civilným, bezpečnostným a vojenským využívaním bezpilotných lietadiel a súvisiacich technológií vrátane riešení na obranu proti dronom.

Súvislosti

stratégii Komisie pre udržateľnú a inteligentnú mobilitu sa ohlásila príprava aktualizovanej európskej stratégie v oblasti dronov do konca roka 2022. K tomuto oznámeniu je pripojený pracovný dokument útvarov Komisie, v ktorom sa posudzujú výzvy, ktorým čelí odvetvie bezpilotných lietadiel, ako aj analýza a údaje, o ktoré sa opiera nová stratégia v oblasti dronov 2.0.

Komisia už od roku 2014 buduje základy komplexnej politiky EÚ v oblasti bezpilotných lietadiel. Vykonávacie nariadenie Komisie 2019/947 a delegované nariadenie Komisie 2019/945 obsahujú podrobné pravidlá a postupy prevádzky bezpilotných lietadiel a stanovujú požiadavky na projektovanie a výrobu bezpilotných leteckých systémov. Od roku 2003 EÚ investovala takmer 980 miliónov EUR do vývoja alebo inovatívneho využívania dronov. V rámci svojich výskumných a inovačných programov financovala 320 projektov zameraných na drony.

Ďalšie informácie

Otázky a odpovede

Pracovný dokument útvarov Komisie

Európska stratégia v oblasti dronov 2.0

Login