Konferencia o budúcnosti Európy: otvárame viacjazyčnú digitálnu platformu

Výkonná rada Konferencie o budúcnosti Európy pozostávajúca z predstaviteľov Európskeho parlamentu, Rady Európskej únie a Európskej komisie otvára viacjazyčnú digitálnu platformu Konferencie o budúcnosti Európy, ktorá umožňuje všetkým občanom EÚ prispieť k formovaniu vlastnej budúcnosti a budúcnosti Európy ako celku. Platforma je k dispozícii v 24 jazykoch, aby sa o svoje myšlienky a názory mohli podeliť cez online podujatia občania z celej Únie.

Spoločné predsedníctvo konferencie uvítalo otvorenie platformy.

Predseda Európskeho parlamentu David Sassoli povedal: „Platforma predstavuje kľúčový nástroj, ktorý umožňuje občanom zúčastniť sa a vyjadriť svoj názor na budúcnosť Európy. Musíme sa uistiť, že ich hlas bude vypočutý a že budú mať vplyv na rozhodovanie bez ohľadu na pandémiu COVID-19. Európska zastupiteľská a participatívna demokracia bude fungovať, nech sa deje čokoľvek, pretože si to žiada naša spoločná budúcnosť.“

Predseda portugalskej vlády António Costa v mene predsedníctva Rady povedal: „Nadišiel čas, aby sa naši občania aktívne podelili o svoje najväčšie obavy a myšlienky. Táto diskusia by nemohla prebehnúť v príhodnejšom čase. Musíme sa pripraviť teraz, aby sme z tejto krízy vyšli ešte silnejší a po prekonaní pandémie boli pripravení na budúcnosť. Dúfame, že budeme spolu pokračovať v budovaní budúcej Európy, ktorá bude spravodlivejšia, zelenšia, digitálnejšia a naplní naše očakávania.“

Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová povedala: „Zdravie, zmena klímy, kvalitné a udržateľné pracovné miesta v čoraz širšom digitálnom hospodárstve, stav, v akom sa nachádzajú naše demokratické spoločnosti: vyzývame Európanov, aby pozdvihli svoj hlas a povedali nám, čo ich trápi a v akej Európe chcú žiť. Táto občianska platforma dáva každému príležitosť prispieť k formovaniu budúcej Európy a diskutovať s ľuďmi z celého kontinentu. Ide o skvelú príležitosť virtuálne spojiť Európanov. Pridajte sa aj Vy! Spolu môžeme vybudovať Úniu podľa našich predstáv.“

Konferencia o budúcnosti Európy predstavuje otvorenú a inkluzívnu podobu poradnej demokracie, aká nemá v dejinách obdobu. Jej cieľom je dať ľuďom z celej Európy a zo všetkých oblastí života väčší priestor na vyjadrenie svojich očakávaní od Európskej únie, ktoré by potom mali pomôcť navigovať budúce smerovanie a politiky EÚ. Spoločné predsedníctvo sa zaviazalo, že na výsledky konferencie nadviaže opatreniami.

Súvislosti

Digitálna platforma je interaktívna a viacjazyčná: ľudia na nej môžu diskutovať o svojich návrhoch s občanmi zo všetkých členských štátov v 24 jazykoch EÚ. Ľudia zo všetkých oblastí života a v čo najväčšom počte sa vyzývajú, aby cez platformu prispeli k formovaniu svojej budúcnosti a zároveň ju propagovali na sociálnych médiách s hashtagom #TheFutureIsYours.

Platforma bude v zmysle jednej z hlavných zásad konferencie úplne transparentná, keďže všetky príspevky a výsledky podujatí sa zozbierajú, rozanalyzujú a zverejnia. Hlavné myšlienky a odporúčania z platformy sa použijú ako podklad v paneloch európskych občanov a na plenárnych zasadnutiach, kde sa o nich bude diskutovať a vyplynú z nich závery konferencie.

Všetky podujatia súvisiace s konferenciou, ktoré sa zaregistrujú na platforme, budú zobrazené na interaktívnej mape, ktorú si budú môcť občania prehliadať a zapisovať sa na podujatia online. Usporiadateľom podujatí je na platforme k dispozícii príručka, ktorá im pomôže organizovať a propagovať svoje iniciatívy. Všetci účastníci a podujatia musia dodržiavať chartu Konferencie o budúcnosti Európy, v ktorej sú stanovené normy slušnej celoeurópskej diskusie.

Platforma je usporiadaná okolo kľúčových tém: zmena klímy a životné prostredie; zdravie; silnejšie a spravodlivejšie hospodárstvo; sociálna spravodlivosť a pracovné miesta; EÚ vo svete; hodnoty a práva, právny štát, bezpečnosť; digitálna transformácia; európska demokracia; migrácia; Tieto témy dopĺňa otvorená schránka podnetov na prierezové témy a nápady (Iné úvahy), keďže občania môžu skutočne zdola hore prísť s akoukoľvek témou, ktorá je pre nich dôležitá.

Na platforme budú zároveň informácie o štruktúre a priebehu konferencie. Je otvorená pre všetkých občanov EÚ, ako aj inštitúcie EÚ, národné parlamenty, miestne orgány a občiansku spoločnosť. Bude plne rešpektovať súkromie používateľov a pravidlá ochrany údajov platné v EÚ.

Ďalšie informácie

Digitálna platforma Konferencie o budúcnosti Európy

Otázky a odpovede o viacjazyčnej digitálnej platforme Konferencie o budúcnosti Európy

Prehľad o digitálnej platforme a úvod do konferencie.

Charta Konferencie o budúcnosti Európy:

Login