Informovanosťou proti euroskepticizmu

Skúsenosti z druhej svetovej vojny podnietili v Európe uvažovanie o integrácii, dovtedy jedinečnej v európskom, ako aj celosvetovom meradle. V súčasnosti možno konštatovať, že žiadna medzinárodná organizácia nedospela k tak hlbokej a úzkej spolupráci a integrácii ako dospel projekt Európskej únie.

Hoci sa v minulosti v Európe objavovali snahy o mierové usporiadanie európskeho priestoru prostredníctvom spolupráce medzi štátmi, Európska únia sa od týchto koncepcií líši nielen svojou úspešnosťou, ale aj obsahom či formou. Za krátke obdobie dokázala urobiť z úhlavných nepriateľov spolupracujúcich susedov, ktorých obyvatelia sa môžu tešiť politickým slobodám a životnému štandardu, ktorý je v iných častiach sveta na míle vzdialený. No čo je dôležitejšie, stáročia krviprelievania v Európe vystriedal mier. Obyvatelia niekdajších diktatúr v Portugalsku, Španielsku či Grécku, môžu dnes vďaka členstvu v Európskej únii využívať výhody obyvateľov stabilných demokratických režimov.

...projekt európskeho zjednotenia, ktorý sa silou-mocou presadzoval už odjakživa ponad hlavy obyvateľov, sa dnes ocitá v slepej uličke, pretože nemôže napredovať, ak ho nepreorientujeme z doteraz zvyčajného administratívneho modusu na silnejšiu participáciu občanov

J. Habermas

1. januára tohto roka sme si pripomenuli 60 rokov platnosti Rímskych zmlúv, ktoré sú jedným zo základov neskoršej európskej integrácie. V dôsledku rôznych kríz, od finančnej cez dlhovú až po migračnú, však možno v súčasnosti pozorovať na vzostupnej euroskeptickej rétorike zmenu vo vnímaní európskej integrácie. Príčin možno nájsť viacero. Spomínané krízy, zabudnutie na hrôzy 2. svetovej vojny či nedostatočná prezentácia úspechov Európskej únie. Tá má dnes pred sebou obrovskú výzvu, a to prinavrátenie dôvery občanov k spoločným hodnotám a princípom a dôvery v projekt spoločnej súdržnej Európy. Na to je však potrebné nielen efektívne riešenie problémov, ale predovšetkým priblíženie EÚ k samotným obyvateľom. Jedným z nástrojov, ako priblížiť EÚ bližšie k občanom, je pravidelné informovanie o aktivitách a činnostiach EÚ. Na Slovensku túto agendu zastrešujú Informačné centrá Europe Direct v 9 mestách (Žilina, Trstená, Trenčín, Senica, Lučenec, Komárno, Poprad, Košice a Prešov). Obyvateľom Prešova a Prešovského kraja túto informovanosť zabezpečuje Informačné centrum Europe Direct Prešov, ktorého hlavným poslaním je zvyšovanie povedomia, vedomostí a informačnej interaktivity obyvateľov primárne Prešovského kraja o všetkých oblastiach činností EÚ, jej inštitúciách a o činnostiach, ktoré majú vplyv na každodennú činnosť obyvateľov prešovského regiónu i SR. Primárnym cieľom Europe Direct Prešov je svojou informačnou, edukačnou i sprostredkovateľskou činnosťou priblížiť EÚ občanom regiónu, a to poskytovaním objektívnych a nezávislých informácií o EÚ, jej inštitúciách, politikách, prioritách, aktivitách. Súčasne je však ambíciou postupne aktívne zapájať občanov Prešovského regiónu do diskusií a „formovania“ európskych politík.

Matúš Žac, Manažér regionálneho informačného centra Europe Direct Prešov

EURÓPSKA KOMISIA

Kanál noviniek nebol nájdený.