Žiaci Spojenej školy Ľ. Podjavorínskej v Prešove si budujú vlastnú akvapóniu

Žiaci 2. a 3. ročníka Spojenej školy Ľ. Podjavorínskej v Prešove sa zapojili do projektu Klíma nás spája. Túto ekologickú iniciatívu vyhlásila mimovládna organizácia Živica spoločne so spoločnosťou DM drogérie. Cieľom projektu je pripraviť lokálne prostredie na výkyvy klímy a zmierniť tak dopady extrémov počasia. Žiaci Spojenej školy sa rozhodli zvoliť si tému "voda." Ich záujmom bolo vytvoriť klimatický koncept, ktorý by bol vhodný pre podmienky školy a školskej záhrady. Tomuto účelu spĺňal koncept správneho hospodárenia s dažďovou vodou. 

Dažďová voda má pritom mnoho pozitívnych vlastností. Jej výhodou je napríklad mäkkosť, vďaka čomu sa v potrubí neusádza vodný kameň. Pre účely zavlažovania záhrady je dokonca vhodnejšia ako voda z kohútika, pretože neobsahuje chlór a je chudobný na soli a minerály. Nedôjde tak k salinizácii pôdy. 

Čo je to akvapónia?

Akvapónia predstavuje integrovaný systém produkcie potravín, ktorý spája chov rýb (akvakultúru) a pestovanie rastlín bez pôdy (hydropóniu). Ryby sa chovajú vo vybudovaných nádržiach, z ktorých sa voda prečerpáva do hydroponickej časti. Tu rastliny odoberajú živiny pre svoj rast, voda sa prečistí a následne putuje naspäť k rybám. Takýmto spôsobom dochádza k efektívnemu využívaniu rybieho odpadu na pestovanie rastín. Ekologickou výhodou je aj to, že znečistená voda sa nevypúšťa do prostredia, ale neustále koluje v systéme. 

Žiaci Spojenej školy sa tak snažili o vytvorenie alternatívnej formy pestovania rastlín a chovu rýb. Ekologické projekty takéhoto druhu môžu byť nepochybne inšpiráciou aj pre ďalšie vzdelávacie inštitúcie. Viac informácií o metodike projektu a celom projekte si môžete stiahnuť v nižšie uvedených odkazoch.