Európske centrum investičného poradenstva posiela do databázy Európskej investičnej banky projekty v hodnote 34 miliárd eur

Európske centrum investičného poradenstva vydáva výročnú správu za rok 2019, ktorá sumarizuje prínosy centra v celej EÚ. EIAH vzniklo v roku 2015 ako kľúčový prvok Investičného plánu pre Európu a odvtedy dostalo viac ako 2 300 žiadostí o poradenskú podporu a technické poradenstvo. Žiadosti eviduje z celej EÚ, pričom väčšinu podávajú krajiny čerpajúce finančné prostriedky z Kohézneho fondu, najmä Poľsko, Bulharsko a Rumunsko. Vďaka podpore Európskeho centra investičného poradenstva teraz Európska investičná banka zvažuje financovanie pri 150 projektoch v hodnote 34 miliárd eur. Približne polovica z nich je potenciálne oprávnená na podporu Európskeho fondu pre strategické investície. Toto číslo sa pravdepodobne zvýši, keď sa poradenská podpora pretaví do projektov vhodných na investovanie. 

Európsky komisár pre hospodárstvo Paolo Gentiloni uviedol: „Miestnym orgánom a predkladateľom projektov môže práve adekvátna technická pomoc odomknúť dvere k financovaniu potrebnému na to, aby svoje projekty premenili na skutočnosť. Vďaka Európskemu centru investičného poradenstva budeme môcť až 34 miliárd eur nasmerovať na rôzne projekty vrátane projektov týkajúcich sa čistej energie, inovácie, ako aj inteligentnej a sociálnej infraštruktúry. Na tejto pozitívnej skúsenosti chceme stavať budúce Poradenské centrum InvestEU.“

Viceprezidentka EIB Lilyana Pavlova vyhlásila: „Úloha pripraviť kvalitné a perspektívne projekty predstavovala za posledné roky pre väčšinu európskych krajín náročnú výzvu, ktorá obmedzila investície, rast a rozvoj, a to najmä v krajinách čerpajúcich finančné prostriedky z Kohézneho fondu. Na základe signálov z EIB môžeme byť hrdí na to, ako Európske centrum investičného poradenstva pomohlo verejnému aj súkromného sektoru zdolať túto výzvu a získať ďalšie financovanie. Ukázalo sa, že EIAH tvorí kľúčovú zložku podpory európskych predkladateľov projektov, pretože im pomáha identifikovať investície, ktoré sa prelínajú s cieľmi Investičného plánu pre Európu, pripraviť tieto investície a zrealizovať ich.“

Čistá energia, bezpečné cesty, sociálne bývanie a zdravotná starostlivosť

Európske centrum investičného poradenstva ponúka na mieru šité poradenské služby a technickú podporu množstvu sektorov. Dostáva žiadosti od miest, regiónov, súkromných predkladateľov či malých podnikov. Centrum poskytuje podporu napríklad týmto projektom:

  • integrácia ekologických mestských autobusov v Sofii a vo Flámsku,
  • vypracovanie klimatickej stratégie vo Florencii,
  • podpora zdravotníckych služieb v Rumunsku,
  • zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky v Grécku,
  • zavádzanie energeticky účinného osvetlenia ulíc vo Vilniuse,
  • zabezpečenie dostupnejšieho bývania v Poznani.

Ďalšie prípadové štúdie nájdete na webovom sídle Európskeho centra investičného poradenstva.

Kontext

Európske centrum investičného poradenstva je partnerstvo medzi skupinou Európskej investičnej banky a Európskou komisiou v rámci Investičného plánu pre Európu. Účelom EIAH je slúžiť ako jednotný prístupový bod k rôznym druhom poradenských služieb a služieb technickej pomoci. Podporuje identifikáciu, prípravu a vypracúvanie investičných projektov v celej EÚ. Poradcovia EIAH pracujú priamo s predkladateľmi projektov, pripravujú im na mieru šité poradenské balíky a tak podporujú investičné projekty.

Hoci sa EIAH sa zameriava na žiadosti o komplexné a rozsiahle poradenstvo, uvedomuje si, že niektorým predkladateľom projektov stačí niekoľko hodín alebo dní základného strategického poradenstva, ktoré ich posunie správnym smerom. Od svojho zriadenia poskytlo Európske centrum investičného poradenstva takúto podporu viac ako 700 predkladateľom aktívnym v sektoroch dopravy, energetiky, inovácie a zdravotníctva.

EIAH zabezpečuje poradenskú podporu aj na miestnej úrovni, a preto zriadilo sieť miestnych partnerov – národné podporné banky a inštitúcie a ich poradenské kapacity podporilo financovaním a poskytnutím technickej podpory. Doteraz EIAH vyčlenilo viac ako 3 milióny eur na posilnenie poradenských programov miestnych partnerov prostredníctvom siedmich dohôd o financovaní, ktoré podpísalo s národnými podpornými bankami a inštitúciami v Bulharsku, Maďarsku, Francúzsku, Litve, Taliansku a Slovinsku. Európske centrum investičného poradenstva takisto naďalej financuje podporný program Európskej banky pre obnovu a rozvoj zameraný na malé podniky v Rumunsku, Bulharsku, Chorvátsku a Grécku.

Ďalšie informácie

Výročná správa EIAH za rok 2019

Webové sídlo EIAH

Webová lokalita Investičného plánu:

EURÓPSKA KOMISIA

Kanál noviniek nebol nájdený.

EURÓPSKY PARLAMENT

07. júl 2020