EÚ a pätnásti členovia Svetovej obchodnej organizácie zavedú núdzový odvolací mechanizmus na urovnávanie obchodných sporov

EÚ a ďalší pätnásti členovia WTO sa dohodli na mechanizme, ktorý im umožní podávať odvolania a urovnávať vzájomné obchodné spory aj napriek súčasnej nečinnosti Odvolacieho orgánu WTO. Zavedenie tohto núdzového opatrenia vo WTO iniciovala EÚ, ktorá dôrazne a neochvejne podporuje systém obchodovania založený na pravidlách.

Komisár pre obchod Phil Hogan v tejto súvislosti povedal: „ Touto dohodou si plníme politický záväzok, ktorý sme prijali na ministerskej úrovni v januári v Davose. Toto opatrenie má preklenúť dočasné znefunkčnenie Odvolacieho orgánu WTO pri urovnávaní obchodných sporov. Naša dohoda svedčí o tom, že EÚ a mnohé ďalšie krajiny považujú v čase krízy za najlepšiu možnosť spoluprácu. Naďalej sa budeme prioritne snažiť o obnovenie odvolacieho konania mechanizmu WTO na urovnávanie sporov. Dovtedy vyzývam ostatných členov WTO, aby sa zapojili do tejto otvorenej dohody, ktorá má kľúčový význam pre dodržiavanie a presadzovanie pravidiel medzinárodného obchodu.“

V dočasnom mechanizme odvolacieho rozhodcovského konania sa uplatňujú zvyčajné pravidlá odvolacieho konania WTO a kým sa plne nesfunkční Odvolací orgán WTO, môžu ho využívať všetci členovia organizácie, ktorí sa chcú zapojiť.

Dohoda zdôrazňuje, aký význam prikladajú zúčastnení členovia WTO – Austrália, Brazília, Kanada, Čína, Čile, Kolumbia, Kostarika, Európska únia, Guatemala, Hongkong, Čína, Mexiko, Nový Zéland, Nórsko, Singapur, Švajčiarsko a Uruguaj funkčnému dvojstupňovému mechanizmu urovnávania sporov WTO. Tento mechanizmus zaručuje, že obchodné spory možno vyriešiť v nestrannom a nezávislom rozhodovaní, ktoré má zásadný význam pre multilaterálny obchodný systém založený na pravidlách.

Očakávame, že viacstranný dočasný mechanizmus odvolacieho rozhodcovského konania sa oficiálne oznámi WTO a sfunkční v nadchádzajúcich týždňoch, keď jednotliví členovia WTO ukončia svoje vnútorné postupy.

Login