Erasmus+: v roku 2020 EÚ investuje do štúdia alebo odbornej prípravy mladých Európanov v zahraničí viac ako 3 miliardy EUR

Komisia dnes uverejnila výzvu na predkladanie návrhov na rok 2020 týkajúcu sa programu Erasmus+. Rok 2020 je posledným rokom súčasného programu Európskej únie pre mobilitu a spoluprácu v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu. Očakávaný rozpočet vo výške viac ako 3 miliardy EUR, čo predstavuje nárast o 12 % v porovnaní s rokom 2019, poskytne mladým Európanom ešte viac príležitostí na štúdium, odbornú prípravu alebo získanie odbornej praxe v zahraničí. V rámci výzvy na predkladanie návrhov na rok 2020 Komisia začne druhú pilotnú fázu týkajúcu sa iniciatívy „Európske univerzity“. Okrem toho sa EÚ snaží vytvoriť 35 000 príležitostí pre afrických študentov a zamestnancov, aby sa zapojili do programu ako súčasť africko-európskej aliancie pre udržateľné investície a pracovné miesta.

Tibor Navracsics, komisár pre vzdelávanie, kultúru, mládež a šport uviedol: „Som veľmi rád, že Európska únia má v roku 2020 investovať viac ako 3 miliardy EUR do programu Erasmus+. Môžeme tak vytvoriť viac príležitostí pre mladých Európanov na štúdium alebo odbornú prípravu v zahraničí, čo im umožní učiť sa a rozvíjať európsku identitu. A pomôže nám to, aby sme sa v iniciatíve „Európske univerzity“ posunuli ešte ďalej a preukázali tak naše pokračujúce investície do európskeho vzdelávacieho priestoru. Som hrdý na to, že inštitúcie vysokoškolského vzdelávania vytvárajú silné nové aliancie, ktoré pripravujú pôdu pre univerzity budúcnosti, v prospech študentov, zamestnancov a spoločnosti v celej Európe.“

Komisárka pre zamestnanosť, sociálne záležitosti, zručnosti a pracovnú mobilitu Marianne Thyssenová dodala: „Nové možnosti financovania sektora odborného vzdelávania a prípravy v rámci programu Erasmus posilnia komunitu odborného vzdelávania a prípravy a spoja sektory, regióny a krajiny. Posilnením aktivity ErasmusPro sa tieto vzťahy ešte viac prehĺbia a zároveň prinesú viac možností pre študentov odborného vzdelávania a prípravy.“

Žiadosť o financovanie v rámci tejto výzvy môže podať každý verejný alebo súkromný subjekt pôsobiaci v oblastiach vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu. Okrem toho môžu o financovanie požiadať aj skupiny mladých ľudí, ktoré pracujú s mládežou, ale nie sú oficiálne zaregistrované ako mládežnícke organizácie. Spolu s výzvou na predkladanie návrhov dnes Komisia uverejnila aj sprievodcu programom Erasmus+ vo všetkých úradných jazykoch EÚ. Poskytuje žiadateľom podrobné informácie o všetkých príležitostiach, ktoré majú k dispozícii v rámci vysokoškolského vzdelávania, odborného vzdelávania a prípravy, školského vzdelávania a vzdelávania dospelých, mládeže a športu v rámci programu Erasmus+ v roku 2020.

Európske univerzity

Prvých 17 európskych univerzít bolo vybraných v júni 2019. Práve teraz začínajú rozbiehať svoje aktivity. Druhá, dnes uverejnená výzva na predkladanie návrhov stavia na tejto prvej skúšobnej fáze. Táto iniciatíva bude zameraná na podujatie Európskej komisie, ktoré sa uskutoční 7. novembra 2019 a na ktorom sa po prvýkrát stretnú všetky doteraz vybrané európske univerzity, aby si vymenili informácie a diskutovali o ďalšom postupe so študentmi, rektormi a ministerstvami zodpovednými za vysokoškolské vzdelávanie. V diskusiách o budúcnosti vysokoškolského vzdelávania v Európe budú zastúpené aj iné univerzity.

Vzdelávanie, odborná príprava a vzdelávanie dospelých

Bude to tretí rok partnerstiev zameraných na školské výmeny, čo je akcia programu Erasmus+, ktorá európskym školám ponúka príležitosti na výmenu žiakov a učiteľov. Za posledné dva roky sa na nej zúčastnilo viac ako 15 000 škôl. V roku 2020 bude mať túto príležitosť ďalších 9 000 škôl.

Investície v oblasti odborného vzdelávania a prípravy sa zameriavajú na aktivitu ErasmusPro, ktorá študentom a učňom poskytuje príležitosť stráviť tri mesiace až jeden rok v zahraničí a rozvíjať ich odborné a jazykové kompetencie. Od spustenia aktivity ErasmusPro v roku 2018 sa podarilo zvýšiť záujem o dlhodobé umiestňovanie v rámci odborného vzdelávania a prípravy a ročne sa z tejto aktivity podporuje viac ako 12 000 študentov. Podpora pomôže aj pri vytváraní „pilotných“ nadnárodných centier excelentnosti v oblasti odborného vzdelávania a prípravy, ktoré budú začlenené do stratégií miestneho a regionálneho rozvoja. Centrá budú úzko spolupracovať s inými sektormi vzdelávania a odbornej prípravy, vedeckou komunitou a podnikmi s cieľom vypracovať kvalitné učebné plány zamerané na sektorové zručnosti.

Pokiaľ ide o vzdelávanie dospelých, finančná podpora sa poskytne na vytvorenie alebo posilnenie regionálnych alebo vnútroštátnych sietí poskytovateľov vzdelávania dospelých, aby mohli ponúknuť viac kvalitných projektov v rámci nasledujúceho programu Erasmus.

Dodatočné príležitosti v rámci africko-európskej aliancie

Rovnako ako v roku 2019 aj tohtoročná výzva prinesie dodatočné príležitosti na podporu výmeny, aby sa na programe Erasmus+ zúčastňovali africkí študenti a zamestnanci. Doteraz sa uskutočnilo už 26 247 výmen, ale cieľom je podporiť do roku 2020 35 000 výmen, ako bolo oznámené v africko-európskej aliancii pre udržateľné investície a pracovné miesta. Univerzity môžu žiadať aj o budovanie kapacít v rámci projektov vysokoškolského vzdelávania, čo priamo prispieva k plneniu odporúčaní, ktoré vyplynuli z nedávnej konferencie na vysokej úrovni medzi Afrikou a Európou o spolupráci v oblasti vysokoškolského vzdelávania.

Súvislosti

Erasmus+ je program EÚ pre mobilitu a nadnárodnú spoluprácu v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu na obdobie 2014 – 2020. Súčasný program, ako aj jeho nástupca, ktorý sa začne uplatňovať v roku 2021, majú kľúčový význam pre to, aby sa európsky vzdelávací priestor stal do roku 2025 realitou. Program Erasmus+ je zameraný na uľahčenie prístupu k programu pre účastníkov zo všetkých prostredí, s osobitným dôrazom na oslovenie ľudí so sociálnym, hospodárskym, fyzickým alebo geografickým znevýhodnením.

V máji 2018 Komisia navrhla zdvojnásobiť rozpočet programu Erasmus na obdobie 2021 – 2027 na 30 miliárd EUR, vďaka čomu bude môcť získať skúsenosti v zahraničí až 12 miliónov ľudí.

EURÓPSKA KOMISIA

Kanál noviniek nebol nájdený.