Európania naďalej podporujú medzinárodný rozvoj

Z tohtoročného prieskumu Eurobarometra o rozvojovej spolupráci EÚ vyplýva, že medzi európskymi občanmi existuje rozsiahla zhoda názorov, pokiaľ ide o dôležitosť medzinárodnej spolupráce a rozvoja. Takmer 9 z 10 občanov EÚ uvádza, že rozvojová spolupráca je podľa nich dôležitá na podporu ľudí v rozvojových krajinách, čo len potvrdzuje trend zaznamenaný v posledných rokoch. Vďaka tomuto presvedčeniu je rozvojová spolupráca jednou z najpozitívnejšie vnímaných politík EÚ.


Komisár pre medzinárodnú spoluprácu a rozvoj Neven Mimica v tejto súvislosti uviedol: „Veľmi ma teší, že Európania naďalej veľmi intenzívne podporujú rozvojovú spoluprácu Únie a zhodujú sa na kľúčových prioritách, na ktorých v posledných rokoch pracujem: posilniť partnerstvá, napríklad s Afrikou; prehĺbiť náš záväzok vytvárať pracovné miesta; a prilákať viac súkromných investícií. Je to solídny základ na to, aby si Únia zachovala svoju globálnu vedúcu úlohu a riešila významné pretrvávajúce problémy.“


Traja zo štyroch Európanov súhlasia s tým, že EÚ by mala posilniť svoje partnerstvo s Afrikou a zvýšiť finančné investície s cieľom vytvárať pracovné miesta a zabezpečiť udržateľný rozvoj na oboch kontinentoch. Európski občania navyše podporujú úsilie EÚ zamerané na posilnenie súkromných investícií do rozvojovej spolupráce: traja zo štyroch Európanov zastávajú názor, že súkromný sektor by v medzinárodnom rozvoji mal zohrávať významnejšiu úlohu.


Európski občania podporujú prácu zameranú na dosiahnutie spoločného globálneho programu v rámci cieľov udržateľného rozvoja. Keď bola občanom položená otázka týkajúca sa hlavných problémov v oblasti rozvoja, občania za prioritné považovali kľúčové ciele udržateľného rozvoja, a to v tomto poradí: vzdelávanie, mier a bezpečnosť, voda a hygiena, zdravie, potravinová bezpečnosť a poľnohospodárstvo, hospodársky rast a zamestnanosť a ľudské práva.


Viac než sedem z desiatich občanov EÚ tvrdí, že finančná pomoc je účinným spôsobom riešenia neregulárnej migrácie, a rovnako veľký podiel oslovených súhlasí s tým, že poskytovanie finančnej pomoci rozvojovým krajinám pomáha znížiť nerovnosti v týchto krajinách. Taký istý počet oslovených Európanov sa domnieva, že poskytovanie finančnej pomoci rozvojovým krajinám je účinným spôsobom posilňovania globálneho vplyvu EÚ.