WiFi4EU – bezplatné Wi-Fi vo verejných priestoroch

Európska komisia v marci sprístupnila internetový portál WiFi4EU. Až do vyhlásenia prvej výzvy na predloženie projektov v polovici mája sa môžu obce a mestá po celej Európe registrovať a získať tak šancu na financovanie bezplatných verejných miest bezdrôtového prístupu na internet.

Program WiFi4EU ponúka mestám a obciam poukazy v hodnote 15 tisíc eur, za ktoré majú zriadiť Wi-Fi vo verejných priestoroch vrátane knižníc, múzeí, verejných parkov či námestí. Ako uviedol predseda Komisie Jean-Claude Juncker, iniciatíva WiFi4EU prispeje k naplneniu vízie, aby mala „každá európska dedina a každé európske mesto v okolí hlavných centier verejného života do roku 2020 k dispozícii bezplatný prístup k bezdrôtovému internetu“.Obce a mestá môžu poukazy WiFi4EU použiť na nákup a inštaláciu zariadenia Wi-Fi (miesta bezdrôtového prístupu) vo vybraných centrách verejného života. Náklady na údržbu sietí pokryjú z vlastných zdrojov. Podpredseda pre jednotný digitálny trh Andrus Ansip v tejto súvislosti uviedol: „Dnešné otvorenie portálu WiFi4EU predstavuje konkrétny krok v ústrety obciam a mestám, aby mohli poskytovať bezplatnú Wi-Fi. Ide o významný posun, no zároveň by som rád vyzval Európsky parlament a Radu, aby dokončili práce na navrhovanom kódexe elektronickej komunikácie a vysokorýchlostné pripojenie sa tak mohlo rozšíriť po celom území EÚ. Usilujeme sa o celoeurópsku koordináciu spektra a stimulovanie cielených investícií do vysokokapacitných sietí, ktoré Európa potrebuje.“ Komisárka pre digitálnu ekonomiku a spoločnosť Marija Gabrielová doplnila: „Vďaka WiFi4EU získajú tisíce Európanov po celej EÚ bezplatný internet vo verejných priestoroch. Cez program WiFi4EU môžu miestne komunity prispieť k tomu, aby sa pripojenie priblížilo k občanom, ktorí tak budú môcť plnohodnotne využívať nekonečné možnosti digitalizácie. Ide o konkrétny krok smerom k vytvoreniu jednotného digitálneho trhu.“ Na financovanie zariadení bezplatných Wi-Fi služieb je pre 8 tisíc miest a obcí v členských štátoch, Nórsku a na Islande, z rozpočtu EÚ do roku 2020 k dispozícii 120 miliónov eur. Bližšie info: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-2066_en.htm

Zdroj: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-2065_sk.htm