Presídľovanie: členské štáty prisľúbili na rok 2020 viac ako 30 000 miest

Európska komisia na prvom globálnom fóre o utečencoch, ktoré sa konalo v Ženeve, oznámila, že finančne podporí členské štáty, ktoré na rok 2020 prisľúbili spolu viac ako 30 000 miest na presídlenie.

Podpredseda Komisie pre podporu európskeho spôsobu života Margaritis Schinas v tejto súvislosti uviedol: „Presídľovanie je európskym úspechom a musí ním aj naďalej zostať. Členské štáty Európskej únie spoločne prisľúbili doteraz najväčší počet miest na presídlenie. EÚ sa tým stala najväčším prispievateľom k presídľovaniu na svete. Boli by sme však radi, keby nás viacerí nasledovali a zvýšili svoje prísľuby tak, aby zodpovedali rastúcim potrebám. Spoluprácou a spoločným úsilím môžeme vytvoriť trvalé, efektívne a bezpečné systémy na ochranu tých najzraniteľnejších ľudí na svete.“

Komisárka pre vnútorné záležitosti Ylva Johanssonová doplnila: „Presídľovanie je kľúčovým nástrojom, vďaka ktorému nemusia ľudia v núdzi riskovať svoje životy a môžu sa dostať do EÚ bezpečne a legálne. Ide o jeden z hlavných prvkov komplexného prístupu k migrácii, ktorý musíme ďalej rozvíjať. Jeho neoddeliteľnou súčasťou je aj pevné partnerstvo s tretími krajinami. Je potrebné, aby členské štáty naďalej predkladali ambiciózne prísľuby, a EÚ im pri tom poskytne potrebnú podporu. V tejto súvislosti si nemôžeme dovoliť žiadne nedostatky. Komisia preto plánuje predložiť odporúčanie, ako spojiť úsilie členských štátov, a tak ešte väčšmi zosilniť hlas EÚ na globálnej scéne.“

Európska komisia bola na globálnom fóre o utečencoch v Ženeve zastúpená na vysokej úrovni. Komisár pre susedstvo a rozšírenie Olivér Várhelyi sa zúčastnil na panelovej diskusii na tému „Sýrska utečenecká kríza – partnerská pomoc“. Komisárka pre medzinárodné partnerstvá Jutta Urpilainenová dnes prednesie kľúčový prejav na záverečnom plenárnom zasadnutí a komisár pre krízové riadenie Janez Lenarčič sa zúčastní na panelovej diskusii na vysokej úrovni na tému vzdelávania.

Od roku 2015 našlo v Európe ochranu viac ako 65 000 zraniteľných utečencov, ktorí využili naše systémy presídľovania. Spoločný prísľub členských štátov poskytnúť v roku 2020 ďalších 30 000 miest na presídlenie potvrdzuje vedúce postavenie EÚ v tejto oblasti.

V súlade s celosvetovými potrebami v oblasti presídľovania, ktoré na rok 2020 predpokladá Úrad Vysokého komisára Organizácie Spojených národov, bude v rámci programu EÚ pre presídľovanie prioritou presídľovanie z Turecka, Libanonu, Jordánska a krajín pozdĺž trasy cez centrálne Stredozemie. Medzi hlavné priority bude aj naďalej patriť presídľovanie v rámci mechanizmov núdzového tranzitu v Nigeri a Rwande.

EÚ podporuje programy presídľovania uskutočňované členskými štátmi prostredníctvom operačnej podpory poskytovanej Európskym podporným úradom pre azyl (EASO).

Súvislosti

Presídľovanie je dôležitým nástrojom, s pomocou ktorého sa ľudia, ktorí potrebujú medzinárodnú ochranu, môžu dostať do Európy bezpečne a legálne. Poskytuje utečencom ochranu, no zároveň posilňuje aj solidaritu a rozdelenie zodpovednosti medzi členskými štátmi.

V júli 2019 Európska komisia vyzvala členské štáty, aby rozšírili existujúce systémy presídľovania a zaviazali sa, že v roku 2020 presídlia určitý počet osôb, ktoré potrebujú medzinárodnú ochranu. Členské štáty EÚ na túto výzvu zareagovali a spoločne prisľúbili viac ako 30 000 miest, na ktoré dostanú podporu z rozpočtu Európskej únie. Presídľujúci členský štát dostane z rozpočtu finančnú podporu vo výške 10 000 eur na každého presídleného utečenca.

Prioritou Komisie Ursuly von der Leyenovej je nový pakt o migrácii a azyle. Podpredseda Komisie Schinas a komisárka Johanssonová boli preto poverení úlohou vypracovať silnejšiu a ucelenejšiu európsku migračnú politiku. Presídľovanie je dôležitým prvkom komplexnej migračnej politiky EÚ a aj v nasledujúcich rokoch bude patriť medzi jej hlavné priority.