Komisia zriadila nové vedomostné centrum pre pozorovanie Zeme v snahe posilniť tvorbu politík založenú na faktoch

Komisia zriadila vedomostné centrum pre pozorovanie Zeme. Jeho cieľom je, aby sa pri tvorbe politík EÚ v čo najväčšom rozsahu využívali poznatky získané pozorovaním Zeme, a to najmä v rámci európskeho programu Copernicus. Hlavným poslaním centra je prispievať k účinnému vykonávaniu politických priorít Komisie, predovšetkým Európskej zelenej dohody a digitálnej agendy.

Centrum bude systematickým spôsobom monitorovať politické potreby a priority, pokiaľ ide o produkty a služby programu Copernicus. Na základe osvedčených postupov a najnovších vedeckých poznatkov bude ponúkať služby prispôsobené konkrétnym politikám.

Cieľom vedomostného centra je tiež zabezpečiť, aby program Copernicus, ako aj ďalšie investície Komisie v oblasti pozorovania Zeme a výskumu, naďalej slúžili v rámci svojho vývoja potrebám politík EÚ.

Vyjadrenia členov kolégia komisárov: 

Výkonný podpredseda pre Európsku zelenú dohodu Frans Timmermans v tejto súvislosti vyhlásil: „Pozorovanie Zeme je účinným nástrojom na monitorovanie zdravia našej planéty. Kríza v oblasti klímy a biodiverzity už začala meniť tvár Zeme. Dôkladné pozorovanie environmentálnych trendov a nových modelov poskytne údaje potrebné na navrhovanie politík založených na faktoch a na dosahovanie výsledkov, ktoré chránia našu planétu, zdravie a živobytie.“ 

Komisárka pre inováciu, výskum, kultúru, vzdelávanie a mládež Marija Gabrielová uviedla: „Pozorovanie Zeme ponúka viac než len efektívny technický nástroj. Poskytuje priamy a takmer emocionálny pohľad na naše životné prostredie a na to, ako ho ovplyvňujeme. Práve preto je našou ambíciou zabezpečiť, aby každá európska politika, pre ktorú môže byť uplatňovanie údajov získaných pozorovaním Zeme prínosné, tieto údaje aj skutočne využívala. Úlohou vedomostného centra bude tieto údaje sprístupňovať.

Komisár pre vnútorný trh Thierry Breton k tomu dodal: „Tvorcovia politík si čoraz viac uvedomujú význam vesmírneho pozorovania Zeme, vďaka ktorému možno zlepšiť rozhodovanie založené na faktoch. Nastal čas zaviesť nový špecializovaný nástroj – vedomostné centrum pre pozorovanie Zeme, ktoré je naším príspevkom k čoraz koordinovanejšiemu úsiliu o zabezpečenie rýchlej realizácie programu Copernicus. Vďaka tomuto novému nástroju bude môcť program Copernicus poskytovať optimálnu podporu politikám a zabezpečiť vysokú návratnosť investícií.“

Súvislosti

Copernicus je program EÚ pre pozorovanie Zeme – Zem očami Európy.

Pozorovaním Zeme sa označuje zber a analýza georeferenčných údajov o stave Zeme, ktoré sa merajú na diaľku satelitmi, v atmosfére (lietadlami alebo bezpilotnými vzdušnými prostriedkami) alebo na meracích staniciach umiestnených v konkrétnych lokalitách.

Program Copernicus poskytuje geopriestorové informácie, ktoré umožňujú dosahovať politické ciele, podporovať inovácie a pomôcť monitorovať zdravie našej planéty.

Údaje programu Copernicus na účely tvorby svojich politík v určitom rozsahu využíva už viacero útvarov Komisie. Pozorovanie Zeme sa využíva napríklad na monitorovanie krajiny, služby v oblasti zmeny klímy a atmosféry, ako aj na riadenie mimoriadnych situácií, monitorovanie morského prostredia a na účely bezpečnostných služieb.

Fakty založené na pozorovaní môžu pomáhať pri nachádzaní synergií medzi prioritami Komisie, s dôrazom na politiky zelenej dohody a digitálne technológie, ktoré môžu podporovať ich vykonávanie.

Ďalšie informácie

Vedomostné centrum pre pozorovanie Zeme

Politika EÚ v oblasti vesmírneho priestoru

Komisia víta politickú dohodu o Vesmírnom programe Únie

Program Copernicus

Čítať ďalej...
Prihláste sa k odberu tohto RSS kanála
Login