Výkonný podpredseda Timmermans odstupuje z funkcie; jeho povinnosti prevezme podpredseda Šefčovič

Výkonný podpredseda Frans Timmermans v nadväznosti na svoje rozhodnutie kandidovať v nadchádzajúcej kampani parlamentných volieb v Holandsku oznámil, že sa vzdáva funkcie člena Európskej komisie. Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová sa výkonnému podpredsedovi Timmermansovi poďakovala za mnoho rokov úspešnej práce pre Komisiu a európskych občanov a s okamžitou platnosťou prijala jeho odstúpenie z funkcie.

Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová sa rozhodla zveriť úlohu výkonného podpredsedu pre Európsku zelenú dohodu podpredsedovi Marošovi Šefčovičovi. Rozhodla sa tiež dočasne prideliť podpredsedovi Šefčovičovi zodpovednosť za politiku v oblasti klímy, a to až do vymenovania nového člena Komisie s holandskou štátnou príslušnosťou.

Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová v tejto súvislosti uviedla: „Ďakujem Fransovi Timmermansovi za jeho nadšenú a neúnavnú prácu na tom, aby sa Európska zelená dohoda stala skutočnosťou. Bol jedným z kľúčových členov môjho kolégia komisárov. Vďaka jeho mimoriadnemu prínosu a silnej osobnej angažovanosti sme dosiahli veľký pokrok smerom k splneniu cieľov EÚ stať sa prvým klimaticky neutrálnym kontinentom, ako aj k zvýšeniu úrovne klimatických ambícií na celom svete. Prínos Fransa Timmermansa k práci Komisie a k európskemu projektu presahuje rámec Európskej zelenej dohody. Prispel k formovaniu mnohých iniciatív Komisie, a to v duchu skutočnej kolegiality.“

Výkonný podpredseda Timmermans pôsobil v Európskej komisii aj v rokoch 2014 až 2019, a to vo funkcii prvého podpredsedu zodpovedného za lepšiu právnu reguláciu, medziinštitucionálne vzťahy, právny štát a Chartu základných práv. Následne počas funkčného obdobia súčasnej Komisie prevzal zodpovednosť za Európsku zelenú dohodu.

V tejto úlohe koordinoval ambiciózny legislatívny program Európskej komisie, ktorého cieľom je urobiť z Európy prvý klimaticky neutrálny kontinent do roku 2050, a zastupoval EÚ na medzinárodných rokovaniach o zmene klímy.

Koordinoval aj prácu Európskej komisie na stratégii EÚ v oblasti biodiverzity, na budúcnosti s nulovým znečistením a obehovom hospodárstve.

Predsedníčka von der Leyenová informovala predsedníčku Európskeho parlamentu a španielske predsedníctvo Rady o opatreniach prijatých po odstúpení Fransa Timmermansa, ktoré majú uľahčiť plynulé pokračovanie všetkých prebiehajúcich procesov. Predsedníčka von der Leyenová tiež zaslala oficiálny list holandskému premiérovi, ktorý obsahoval žiadosť o nového kandidáta na post komisára holandskej národnosti.

Predsedníčka von der Leyenová želá podpredsedovi Šefčovičovi veľa úspechov v jeho novej úlohe. Očakáva, že podpredseda Šefčovič bude presadzovať ochranu klímy a Európsku zelenú dohodu s nasadením, ktoré si táto úloha vyžaduje.

Teraz, keď je legislatívny rámec Európskej zelenej dohody vo veľkej miere zavedený a bola zabezpečená mobilizácia bezprecedentných finančných prostriedkov na dekarbonizáciu, nastal čas posunúť Európsku zelenú dohodu na ďalšiu úroveň a presunúť zameranie z pravidiel na realizáciu v praxi.

Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová v tejto súvislosti uviedla: „Maroš Šefčovič, ktorý už v minulosti úspešne zvládol mimoriadne náročné úlohy, je jedným zo služobne najstarších a najskúsenejších členov môjho kolégia. Ako výkonný podpredseda bude zodpovedný za to, aby Európska zelená dohoda napredovala s rovnakou prioritou. Po úspešnej legislatívnej fáze sa výkonný podpredseda Šefčovič zameria na úspešné vykonávanie Európskej zelenej dohody ako európskej stratégie rastu. Našou prioritou bude posilnenie čistých priemyselných inovácií, modernizácia našich sietí a infraštruktúry pre energetickú transformáciu a prístup ku kritickým surovinám. Vykonávanie Európskej zelenej dohody si vyžaduje ešte intenzívnejší dialóg so zástupcami priemyslu a s kľúčovými zainteresovanými stranami, ako sú vlastníci lesov, poľnohospodári a občania. Budeme takisto naďalej rozvíjať účinnejšiu medzinárodnú stratégiu pre Európsku zelenú dohodu v súlade s našimi hospodárskymi a geopolitickými záujmami. Komisia posilní svoju multilaterálnu diplomaciu v rámci Zelenej dohody s cieľom upevniť vedúcu úlohu Európy, pokiaľ ide o globálne ciele v oblasti obnoviteľných zdrojov energie a energetickej efektívnosti.“

Čítať ďalej...
Prihláste sa k odberu tohto RSS kanála
Login