Rozhovor so študentom Prešovskej univerzity Michalom Semančíkom o Európskej únii: „Vplyv EÚ na vzdelávanie je badateľný v každom kúte Slovenska“

V našom najnovšom interview sme vyspovedali študenta politológie na Prešovskej univerzite, ktorý zároveň pracuje aj ako odborný referent školstva, mládeže a športu na MsÚ mesta Prešov. V rámci nášho posledného tohtoročného rozhovoru sa dozviete, ako je vnímaný projekt EÚ očami vysokoškolského študenta, a čo Michala inšpirovalo k tomu, aby sa stal súčasťou pracovného kolektívu Europe Direct Prešov.

Ako vnímaš Európsku úniu z pohľadu vysokoškolského študenta?

Ako študent politológie samozrejme podrobne vnímam orgány Európskej únie, ich kompetencie a v neposlednom rade aj ich činnosť. Predovšetkým však badám to, akým spôsobom európska politika ovplyvňuje nielen Slovensko, ale aj samotné mesto Prešov. Koniec koncov, vplyv EÚ je dostatočne viditeľný aj na mojej univerzite resp. fakulte, kde sa vďaka rôznym projektom kvalitatívne posúva úroveň vzdelávania vpred. V tejto súvislosti by som chcel poukázať najmä na význam eurofondov, ktoré sú prínosné vo viacerých oblastiach našich každodenných životov. 

Je teda vplyv eurofondov podľa teba citeľný?

Samozrejme. Pri eurofondoch však vnímam niekoľko rozmerov. Bežní občania napríklad túto vymoženosť Únie poznajú, avšak už menej ľudí rozozná, čo všetko sa za týmto nástrojom zlepšovania kvality života ukrýva. V konečnom dôsledku sú na môj vkus informácie o eurofondoch stále málo propagované. Z toho dôvodu potom vznikajú rôzne dezinformácie a hoaxy o tom, že to sú „aj tak len naše peniaze, a že EÚ nás núti ich používať na to, čo chce ona.“ To však nie je pravda. Slovensko je v tej kategórií štátov, ktoré sú čistými príjemcami eurofondov – to znamená, že do rozpočtu dávame menej, než dostávame vo forme eurofondov. Samozrejme miera ich čerpania je už ďalšou otázkou, ale to už spadá do kompetencie národných štátov, samospráv a ďalších inštitúcií.

Vnímaš aj iné európske vymoženosti? Využil si aj ty sám niektorú z nich?

Ako mnoho ďalších študentov, aj ja som využil možnosť vzdelávania sa v zahraničí. Dva roky som študoval v Dánsku, kde som mal ako občan Únie štúdium úplne zadarmo. Bola to pre mňa nesmierna skúsenosť do života, z ktorej budem rozhodne ťažiť aj v budúcnosti. Na tomto príklade chcem ukázať, že možnosť cestovania a študovania po krajinách Únie je nesporne jednou z obrovských výhod nášho integračného spoločenstva. Myslím si, že mnoho ľudí v mladom veku chce vidieť aj iné krajiny, spoznať ich kultúrnu rozmanitosť a vyskúšať si iný životný štýl. Programy ako Erazmus sú na to výbornou príležitosťou. Študenti si tak môžu porovnať krajiny, získajú skúsenosti a vedia si v budúcnosti zvoliť, či chcú v pracovnom živote pôsobiť vo svojej rodnej krajine, alebo sa rozhodnú pre život v zahraničí.

Vnímaš vplyv EÚ na vzdelávanie aj v iných smeroch?

Samozrejme, možnosť vzdelávať sa v zahraničí je len jedným z nástrojov EÚ. Jej vplyv na zvyšovanie kvality školstva je badateľný skoro v každom kúte Slovenska. Keď sa prejdete po škôlkach, školách a univerzitách, môžete vnímať tie pozitívne zmeny, ktoré boli umožnené vďaka rôznym fondom a projektom. Ide napríklad o nákup nových učebných pomôcok a techniky, zateplenie budov, komplet novo vybavené učebne a v neposlednom rade vybudovanie resp. zrekonštruovanie mnohých oddychovo-športových zón. Prakticky všetko to, kde sa nachádza „nálepka“ v podobe vlajky EÚ, bolo umožnené zlepšiť vďaka Bruselu. Považujem za dôležité, aby sa o tom čo najviac hovorilo, nakoľko mnohí si to stále neuvedomujú, ako veľmi nám Únia pomohla skvalitniť školstvo. Pri tejto otázke možno spomeniem ešte jeden konkrétny príklad známy z mojej univerzity. V rámci Filozofickej fakulty PU kde pôsobím, sa nám tento rok otvorilo aj Informačné centrum Europe Direct Prešov, ktoré bude rozhodne prínosom pre vzdelávanie sa študentov o európskych témach. Bohato vybavená knižnica, poskytovanie odborného poradenstva či vybudovanie oddychovej zóny sú ďalšou ukážkou toho, že nám Únia pomáha a neškodí.

Aj vďaka otvoreniu Informačného centra Europe Direct Prešov v priestoroch Prešovskej univerzity si sa vlastne rozhodol pre stážovanie v našej inštitúcii. Alebo sa mýlim?

Je to určite jeden z faktorov. Aj takýmto spôsobom som chcel zúročiť moje štúdium v Dánsku a zároveň aj skúsenosti z práce v samospráve mesta Prešov. Ľudí, ktorí v tomto informačnom centre pôsobia vnímam veľmi pozitívne aj v rámci svojho štúdia, nakoľko obaja pracovníci pôsobia aj v rámci inštitútu politológie FF PU. Z toho dôvodu som sa rozhodol ich osloviť a získať informácie o činnosti Europe Direct. Po získaní všetkých potrebných "dát" som sa nakoniec rozhodol aj aktívne sa zapojiť do ich práce a pomôcť tak šíriť osvetu v európskych témach. Som rád, že počas stáže sa môžem naučiť aj niečo nové, čo v konečnom dôsledku pomôže aj mne pri ďalšom profesijnom raste.

 

 

Čítať ďalej...

Európska únia pohľadom študenta Prešovskej univerzity Gabriela Kuľbaka

V najnovšom článku vám prinášame rozhovor s interným doktorandom Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove v odbore preklad a tlmočenie Gabrielom Kuľbakom. V interview sa napríklad dozviete, ako sú vnímané európske projekty očami bežného študenta, alebo čo môže priniesť stáž v informačnom centre Europe Direct.

 Ako vnímaš prítomnosť a projekty EÚ z pozície mladého človeka?

Projekty EÚ zamerané na mladých (napríklad ukončený projekt Youth in Action alebo aktuálne prebiehajúci projekt Erasmus+) sú veľmi dobrou príležitosťou spoznať iné krajiny, ich kultúru, ale aj gastronómiu a najmä je možné spoznať ľudí z rôznych častí sveta (prinajmenšom Európy). Okrem toho EÚ ponúka aj absolventské stáže, ktoré sú ideálnou príležitosťou získať prax potrebnú pre uplatnenie sa na trhu práce.

Veľkou výhodou je aj cestovanie „na vlastnú päsť“, a to bez pasov a hraničných kontrol. Za to môžeme vďačiť projektu európskej integrácie – Schengenskému priestoru. A samozrejme nemôžeme zabudnúť na súťaž Mladý Európan, ktorú organizujú práve regionálne informačné centrá Europe Direct. Vďaka tejto súťaži môžu študenti stredných škôl spoznať EÚ nielen teoreticky, ale najlepší tím má možnosť navštíviť inštitúcie Európskej únie v Bruseli aj osobne.

Zúčastnil si sa niektorého z týchto projektov?

Prvýkrát ako študent Cirkevného gymnázia vo Vranove nad Topľou. Išlo o týždenný výmenný pobyt v rámci spomínaného projektu Youth in Action (Mládež v akcii), ktorý bol zameraný na zdravý životný štýl a zdokonalenie sa v angličtine. Tento dosť pestrý a podujatiami naplnený týždeň sme strávili v Poľsku spolu so žiakmi z dedinky Ruda Różaniecka. Jeden deň som, rovnako ako aj ostatní spolužiaci, strávil aj v rodine jedného z tamojších žiakov. Bola to možnosť mať oveľa bližší kontakt s „domácimi“ a pozrieť sa tak na veci aspoň trochu z ich perspektívy. Tento pobyt bol celkovo veľmi zaujímavou skúsenosťou a prvým „samostatnejším“ vycestovaním za hranice, ktoré ma potom nakoplo k spoznávaniu ďalších krajín.

Pokiaľ viem, absolvoval si aj stáž v Prahe...

Áno, absolvoval som doktorandskú stáž na Ústave translatológie na Karlovej univerzite, a to vďaka programu Erasmus+. Bolo to nedávno, počas minulého akademického roka v zimnom semestri. Viedol som seminár zameraný na audiovizuálny preklad (titulkovanie, dabing a podobne) a tiež som mal aj zopár samostatných prednášok v rámci iných predmetov.

Zároveň som navštevoval prednášky spolu s ostatnými študentmi translatológie, vďaka čomu som si mal možnosť vypočuť odborníkov v jednotlivých oblastiach prekladu a tlmočenia a zároveň som absolvoval aj zopár seminárov s ostatnými študentmi Karlovej univerzity. Tak trocha som sa vrátil do študentských čias.

Čo ti dala táto stáž okrem spomínaných „akademických“ skúseností?

Dala mi možnosť navštíviť divadlá, chrámy a galérie plné diel svetoznámych umelcov, ktoré by som asi inak nemal možnosť vidieť, aspoň nie v takej miere ako počas stáže. Bolo tiež veľmi zaujímavé spoznať pražský študentský underground a najmä nových ľudí.

Býval som so študentom z Talianska, ktorý ma zoznámil s ďalšími vrúcnymi obyvateľmi jeho krajiny. V ostatných izbách okolo nás bývali študenti z Číny a na ďalších poschodiach a v ďalších budovách nášho internátu sa zas zdržiavali študenti zo Španielska, Nemecka, Ruska, Írska, Anglicka a ďalších krajín. S niektorými z nich som v kontakte doteraz.

Ako ešte vnímaš prepojenie EÚ s našou univerzitou?

Okrem pútačov, ktoré odkazujú na finančnú pomoc spojenú s modernizáciou univerzity, vnímam toto prepojenie aj cez odbor, ktorý študujem. Filozofická fakulta v spolupráci s Európskou komisiu zorganizovali na pôde našej univerzity viacero prednášok a worshopov venovaných prekladateľskej a tlmočníckej praxi v inštitúciách EÚ. Zároveň majú naši študenti možnosť navštíviť konkrétne inštitúcie priamo v Bruseli alebo v týchto inštitúciách absolvovať stáž. Za zmienku stojí aj novootvorená kancelária IC EDIC Prešov v budove FF, ktorá ponúka študentom, pedagógom a verejnosti relevantné a bohaté informácie o fungovaní EÚ a jej projektoch. 

Prečo si sa chcel stať súčasťou informačného centra EUROPE DIRECT PREŠOV?

EDIC Prešov sa výrazne zameriava na stredné školy, čo je ideálna možnosť komunikovať s ľuďmi, ktorí už plne vnímajú pôsobnosť EÚ a výhody, ktoré plynú z členstva v tomto spoločenstve. Je to aj možnosť, ako informovaním širšej spoločnosti priblížiť činnosti a projekty EÚ.

Zároveň môžem využiť svoje komunikačné, jazykové a organizačné schopnosti pri usporadúvaní rôznych diskusií a podujatí pre verejnosť. Inými slovami, motivovalo ma podporiť svoj región a vrátiť aspoň niečo z toho, čo sa mi dostalo počas života, štúdia a spoznávania nových krajín.

Čítať ďalej...
Prihláste sa k odberu tohto RSS kanála