Študenti stredných škôl Prešovského samosprávneho kraja sa zapoja do súťaže Mladý Európan v roku 2018

27. apríla sa na pôde Prešovskej univerzity v Prešove uskutoční už 13. ročník celoslovenskej vedomostnej súťaže Mladý Európan, ktorú so Zastúpením Európskej komisie na Slovensku spoluorganizuje Informačné centrum Europe Direct Prešov a Prešovská univerzita v Prešove.

Do súťaže sa prihlásilo 10 družstiev zložených zo študentov druhých a tretích ročníkov gymnázií a stredných odborných škôl z Prešovského samosprávneho kraja. Medzi prihlásené stredné školy patria Cirkevné gymnázium sv. Františka z Assisi z Vranova nad Topľou, Gymnázium v Stropkove, Stredná priemyselná škola zo Sniny, Stredná odborná škola technická z Humenného, Gymnázium duklianskych hrdinov zo Svidníka, Gymnázium sv. Moniky z Prešova, Gymnázium J.A. Raymana z Prešova, Gymnázium Konštantínova 2 z Prešova, Súkromné Gymnázium DSA Sabinov a Spojená škola Ľ. Podjavorinskej z Prešova. Poslaním súťaže je zvýšiť povedomie participatívneho občianstva Európskej únie medzi študentmi stredných škôl na Slovensku. Nosnou témou sú všeobecné znalosti o histórii, geografii, osobnostiach a najvýznamnejších pamätihodnostiach EÚ. Cieľom súťaže je zvýšiť úroveň všeobecnej informovanosti špecifickej cieľovej skupiny občianskej verejnosti – študentov stredných škôl v SR o EÚ poskytnutím možnosti získať informácie a odpovede na otázky o inštitúciách, legislatíve, politikách, programoch Európskej únie a jednotlivých členských štátoch. Súťaž zároveň umožní poskytnúť spätnú väzbu inštitúciám Európskej únie o dosiahnutej úrovni európskeho povedomia u mladej generácie na Slovensku. Záštitu nad súťažou v roku 2018 prevzal podpredseda Európskej komisie pre energetickú úniu, pán Maroš Šefčovič. Partnerom súťaže je Úrad vlády SR. Bližšie info: http://www.sfpa.sk/wp-content/uploads/2018/03/Výzva.pdf