Zadajte e-mailovú adresu vášho používateľského účtu. Bude vám na ňu zaslané vaše používateľské meno.

Ďalšie aktuality

Aktuality

Komisia dáva mladým ľuďom väčší priestor pri tvorbe politík EÚ ako odkaz na Európsky rok mládeže

Komisia dáva mladým ľuďom väčš…

17 január, 2024

Mladí Európania budú mať väčší vplyv na politiky EÚ. V nadväznosti na úspechy Európske...

Aktuality

Európska politika súdržnosti podporuje zamestnanosť miliónov ľudí, zlepšuje energetickú efektívnosť a chráni občanov pred prírodnými klimatickými katastrofami

Európska politika súdržnosti p…

21 január, 2024

Európska komisia uverejnila súhrnnú správu o vykonávaní európskych štrukturálnych a in...

Aktuality

Slovensko získalo 69 miliónov eur na severný obchvat Prešova

Slovensko získalo 69 miliónov …

25 január, 2024

V silnej konkurencii ďalšej stovky projektov bola pre Slovensko predschválená druhá najvyš...

Aktuality

Komisia víta dohodu o prísnych cieľoch EÚ na zníženie emisií CO2 z nových nákladných vozidiel a mestských autobusov

Komisia víta dohodu o prísnych…

28 január, 2024

Európska komisia víta dohodu medzi Európskym parlamentom a Radou o predbežnej politick...

Podujatia

Podujatia

Súťaž "Môj hlas pre Európu"

Súťaž "Môj hlas pre Európ…

01 február, 2024

Vážení súťažiaci/súťažiace, dovoľte nám, aby sme Vás v mene Informačného centra Europe Di...

Podujatia

18. ročník regionálneho kola celoslovenskej súťaže Mladý Európan

18. ročník regionálneho kola c…

20 marec, 2023

Vážení zástupcovia stredných škôl, dovoľte mi, aby som Vás z pozície manažéra Informačnéh...

Login