Ďalšie aktuality

Aktuality

Európsky rok kultúrneho dedičstva 2018

Európsky rok kultúrneho dedičs…

12 marec, 2018

V roku 2018 sa bude v celej Európe oslavovať naše rozmanité kultúrne dedičstvo, a to na úr...

Aktuality

Virtuálna výmena v rámci programu Erasmus+

Virtuálna výmena v rámci progr…

20 marec, 2018

Erasmus+, jeden z ikonických a najúspešnejších programov EÚ, dnes rozširuje svoje mobilitn...

Aktuality

Študuj v zahraničí prostredníctvom programu Erasmus+

Študuj v zahraničí prostredníc…

25 február, 2018

Erasmus+ je nový program Európskej únie, ktorý podporuje aktivity v oblasti vzdelávania, o...

Aktuality

Ako na nezákonný obsah online?

Ako na nezákonný obsah online?

02 marec, 2018

Európska komisia v nadväznosti na svoje septembrové oznámenie predložila súbor prevádzkový...

Podujatia

Podujatia

Pozvánka na regionálne kolo celoslovenskej vedomostnej súťaže Mladý Európan + výsledky

Pozvánka na regionálne kolo ce…

19 apríl, 2018

Pozvánka na regionálne kolo vedomostnej súťaže o EÚ pre  stredné školy z okresov Prešov, B...