Ďalšie aktuality

Aktuality

O právach cestujúcich v EÚ vie menej ako polovica občanov Únie

O právach cestujúcich v EÚ vie…

18 január, 2020

Európska komisia zverejnila výsledky prieskumu Eurobarometer o právach cestujúcich v Európ...

Aktuality

Komisia posilňuje nástroje na zaistenie európskych záujmov v oblasti medzinárodného obchodu

Komisia posilňuje nástroje na …

09 január, 2020

Európska komisia predstavila návrh, ktorý Európskej únii umožní chrániť svoje obchodné záu...

Aktuality

Komisia víta predbežnú dohodu o zlepšení kvality pitnej vody a jej dostupnosti

Komisia víta predbežnú dohodu …

30 december, 2019

Komisia víta predbežnú dohodu na prepracovanom znení smernice o pitnej vode, ku ktorej v Š...

Aktuality

Európska komisia sprísňuje ochranu európskeho duševného vlastníctva na globálnych trhoch

Európska komisia sprísňuje och…

13 január, 2020

Európska komisia zverejnila najnovšiu správu o ochrane a presadzovaní práv duševného vlast...

Podujatia

Podujatia

Pozvánka na regionálne kolo celoslovenskej vedomostnej súťaže Mladý Európan + výsledky

Pozvánka na regionálne kolo ce…

19 apríl, 2018

Pozvánka na regionálne kolo vedomostnej súťaže o EÚ pre  stredné školy z okresov Prešov, B...

EURÓPSKA KOMISIA

Kanál noviniek nebol nájdený.